Mỗi người dân sẽ có một mã số an sinh xã hội

09:11, 16/11/2009
.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao cơ quan này chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng mã số an sinh xã hội cho toàn bộ công dân Việt Nam.
 
 
Phó Tổng Giám đốc BHXH VN Đỗ Văn Sinh cho biết trong thời gian tới, toàn ngành phấn đấu thực hiện BHXH đối với mọi người lao động dưới 2 hình thức bắt buộc và tự nguyện, thực hiện BHYT toàn dân vào năm 2014.

Về mã số an sinh xã hội, BHXH đề nghị theo hướng mỗi công dân có một mã số an sinh xã hội duy nhất, trên cơ sở đó xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội.

Theo BHXH VN, ước tính hết năm 2009, số người tham gia BHXH bắt buộc đạt gần 9 triệu người, bình quân mỗi năm số tham gia BHXH mới tăng trên 400.000 người.

Cuối năm 2009, có khoảng 50.000 người tham gia BHXH tự nguyện; gần 47 triệu người tham gia BHYT, khoảng 55% dân số cả nước.

Theo DT

.