Cập nhật lúc: 14:33, 21/12/2017 [GMT+7]
.

Thông báo Kết luận của HĐND tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XII


(Báo Quảng Ngãi)- Ngày 8.12.2017, tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên chất vấn đối với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Xây dựng; Y tế. Tham dự phiên chất vấn có đại diện Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan đến lĩnh vực được chất vấn. Phiên chất vấn được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi, giám sát.

TIN LIÊN QUAN

 

Các đại biểu tham dự kỳ họp.                                                     Ảnh: T.L
Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: T.L


Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ tọa phiên chất vấn kết luận như sau:

I. Phiên chất vấn diễn ra với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, thẳng thắn, đúng quy định. Nội dung chất vấn tập trung vào 4 lĩnh vực: (1) về  quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; về việc thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; (2) về công tác quy hoạch và việc triển khai thực hiện các dự án Khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh; (3) về vấn đề an toàn thực phẩm; (4) về vấn đề điều hành ngân sách.

Qua chất vấn và trả lời chất vấn cho thấy, Chủ tịch UBND tỉnh và giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Y tế đã trả lời cơ bản đầy đủ những nội dung liên quan đến lĩnh vực chất vấn, nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, thực trạng quản lý của ngành, lĩnh vực phụ trách, nghiêm túc trả lời đầy đủ, giải trình rõ nhiều vấn đề đại biểu đã nêu và thẳng thắn làm rõ những vấn đề thuộc trách nhiệm, phạm vi mình phụ trách; cam kết tập trung chỉ đạo, khắc phục những tồn tại hạn chế nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và quyết tâm tạo sự chuyển biến tích cực trong thời gian đến.

HĐND tỉnh ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nghiêm túc cầu thị của Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Giám đốc sở trong việc trả lời chất vấn, trong chỉ đạo điều hành cần khắc phục những hạn chế yếu kém, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nâng cao đời sống nhân dân.

Tuy nhiên vẫn còn những tồn tại, hạn chế, một số nội dung đã được HĐND chất vấn, giám sát nhưng chuyển biến còn chậm, chưa đáp ứng như mong đợi của cử tri và nhân dân. Do vậy, cần phải có quyết tâm cao hơn, giải pháp đột phá mạnh hơn để khắc phục những tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến thiết thực trong thời gian đến.

II. Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận các giải pháp và cam kết mà Chủ tịch UBND tỉnh, giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Y tế đã trình bày tại phiên chất vấn trực tiếp (tại kỳ họp thứ 8) và đề nghị UBND tỉnh; trong thời gian tới tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

a) Xử lý dứt điểm các vụ việc đã có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, kịp thời điều tra, truy tố xét xử các vụ vi phạm. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn không để xảy ra các vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng phòng hộ, rừng tự nhiên sản xuất, đồng thời, xem xét xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương, người đứng đầu các tổ chức, cơ quan nhà nước liên quan đến sai phạm; kịp thời xem xét, xử lý tránh để xảy ra khiếu kiện đông người.

b) Khẩn trương thực hiện việc kiểm tra, rà soát và phân loại toàn bộ diện tích đất người dân lấn chiếm và hiện trạng sử dụng đất nằm trong diện tích quy hoạch đất rừng phòng hộ và rừng tự nhiên sản xuất; làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân vi phạm để xảy ra vi phạm. Kịp thời thu hồi đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho người dân sai quy định, chồng lấn lên đất quy hoạch rừng phòng hộ, rừng tự nhiên sản xuất, khắc phục triệt để các vi phạm quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng.

c) Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; đồng thời quán triệt, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân và cộng đồng dân cư thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quyền lợi của mình trong thực hiện giao nhận khoán bảo vệ rừng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động thực hiện nghiêm túc Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Quyết định số 17/2015/QĐ-TTg ngày 9.6.2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý rừng phòng hộ, Quyết định số 49/2016/QĐ-TTg ngày 1.11.2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý rừng sản xuất. Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 4.4.2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12.1.2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

d) Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, tạo thuận lợi cho Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và người dân giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng; chú trọng bảo vệ, phát triển rừng bền vững gắn kết chặt chẽ với thực hiện các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

2.Về vấn đề tái cơ cấu ngành nông nghiệp

a) UBND tỉnh tổ chức rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách nông nghiệp, nông thôn để kịp thời trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung những nội dung không còn phù hợp với thực tế.

b) Nâng cao năng lực của hợp tác xã; đẩy mạnh liên doanh, liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã với nông dân trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, ổn định thị trường lâu dài.

c) Tiến hành rà soát toàn bộ chuỗi sản xuất, kinh doanh để tìm ra khâu nào trong chuỗi giá trị có khả năng nâng cao được giá trị gia tăng của sản phẩm đó để có giải pháp thực hiện tốt nhất; hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm.

3. Đối với công tác quy hoạch và triển khai thực hiện các dự án khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh
Việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án khu đô thị, khu dân cư cần gắn với nhu cầu và xét trên tổng thể theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Sở Xây dựng tham mưu UBND chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án theo đúng cam kết (đúng tiến độ, đúng các hạng mục đã được phê duyệt), kiểm soát chất lượng công trình, lưu ý vấn đề quản lý, duy tu công trình trong và sau khi hoàn thành bàn giao, kiên quyết thu hồi những dự án triển khai chậm tiến độ theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Đất đai nhằm lành mạnh môi trường đầu tư của tỉnh, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Quan tâm giải quyết tốt vấn đề an sinh xã hội đối với đối tượng bị thu hồi đất nông nghiệp. Triển khai thực hiện các giải pháp để khuyến khích xây dựng nhà ở xã hội; trong đó, lưu ý đề nghị chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở thương mại hoặc các dự án khu đô thị mới dành 20% diện tích đất của dự án để xây dựng nhà ở xã hội.

Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo khảo sát tình hình triển khai thực hiện các dự án khu đô thị, khu dân cư báo cáo kết quả với HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ năm 2018.

4.Đối với vấn đề an toàn thực phẩm

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố thực hiện công tác chủ yếu sau:

a) Rà soát thống kê số lượng các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm để có biện pháp hướng dẫn thực hiện và xử lý theo quy định; chỉ đạo thực hiện quy trình quản lý, kiểm tra, kiểm soát ATTP thống nhất từ sản xuất đến lưu thông; xử lý nghiêm các vi phạm về ATTP, tạo sự công bằng giữa các cơ sở sản xuất kinh doanh và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

b) Tăng cường công tác quản lý nhà nước về ATTP; kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về ATTP các cấp theo hướng tập trung đầu mối, rõ trách nhiệm, đảm bảo về chuyên môn, phương tiện, kinh phí hoạt động, chủ động kiểm soát ATTP tại địa phương, đơn vị quản lý; đồng thời tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành với UBND các huyện, thành phố trong thực hiện pháp luật về ATTP.

c) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và đạo đức của mỗi người sản xuất, kinh doanh thực phẩm; phát huy vai trò của người dân, cộng đồng trong việc giám sát về an toàn thực phẩm. Thống nhất chỉ đạo công tác quản lý an toàn thực phẩm đối với các siêu thị, chợ trên địa bàn toàn tỉnh.

d)Xây dựng, ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm đặc thù của địa phương theo quy định pháp luật.

đ) Triển khai thực hiện quy hoạch vùng trồng rau an toàn, chăn nuôi tập trung, cơ sở giết mổ tập trung để việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được thuận lợi và đúng quy định về điều kiện an toàn thực phẩm và vệ sinh thú y.

5. Về quản lý, điều hành ngân sách

a) Chỉ đạo ngành thuế, hải quan tăng cường quản lý thu, chỉ đạo thu đúng, thu đủ, khắc phục hiệu quả tình trạng nợ đọng, thất thu thuế.

b) Kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tạo điều kiện để thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, phục hồi và nuôi dưỡng nguồn thu trong dài hạn.

c) Chỉ đạo chính quyền địa phương các cấp đẩy mạnh triển khai đấu giá đất các dự án đã được phê duyệt, thu nộp đầy đủ tiền sử dụng đất vào ngân sách.

d) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập; xây dựng giá dịch vụ sự nghiệp công; định mức kinh tế -  kỹ thuật của từng danh mục sự nghiệp công.

III. Tổ chức thực hiện

Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị UBND tỉnh và giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Y tế và các ngành có liên quan tập trung chỉ đạo, có kế hoạch, giải pháp thực hiện những vấn đề đã cam kết trước đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp và trước đồng bào, cử tri toàn tỉnh, tạo sự chuyển biến cụ thể, rõ nét trong thực tế; gửi báo cáo kết quả thực hiện đến Thường trực HĐND tỉnh để báo cáo HĐND tỉnh tại các kỳ họp thường lệ năm 2018.

Đề nghị Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ giám sát việc thực hiện các cam kết của những người được chất vấn tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XII.

Nay thông báo ý kiến kết luận về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8 của HĐND tỉnh để UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan thực hiện./.
 

.
.