Cập nhật lúc: 17:52, 22/11/2017 [GMT+7]
.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Thông qua Dự thảo kết quả giám sát

 


(Baoquangngai.vn)- Chiều 22.11, Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức họp thông qua Dự thảo báo cáo kết quả giám sát về việc thực một số quy hoạch, giai đoạn 2011-2015 do HĐND tỉnh thông qua.
 
Thực hiện chương trình giám sát năm 2017,  Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND đã triển khai giám sát kết quả thực hiện của 7 quy hoạch do HĐND tỉnh thông qua từ năm 2011 đến năm 2015, bao gồm: Quy hoạch phát triển giao thông vận tải, Quy hoạch thủy lợi; Quy hoạch phát triển du lịch; Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục và dạy nghề tỉnh Quảng Ngãi; Quy hoạch phát triển hệ thống y tế và mạng lưới khám chữa bệnh; Quy hoạch vùng tỉnh và Quy hoạch quản lý chất thải rắn.
 
Quang cảnh cuộc họp
Quang cảnh cuộc họp
Theo đánh giá, những năm qua, công tác quy hoạch trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Quy hoạch được quan tâm và tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý nhà nước nói chung và quản lý các dự án đầu tư nói riêng. Tuy nhiên, qua giám sát các quy hoạch đã được HĐND tỉnh thông qua, kết quả thực hiện còn rất hạn chế. Một số trường hợp thực hiện ngoài quy hoạch, một số quy hoạch thực hiện vài năm đã không còn phù hợp như quy hoạch về y tế, du lịch phải điều chỉnh, bổ sung; hoặc phê duyệt, nhưng không thực hiện.
 
Để công tác lập và triển khai thực hiện quy hoạch trong thời gian đến được tốt hơn, Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh cần rà soát, đánh giá kết quả, hiệu quả của các quy hoạch đã được lập và phê duyệt đến thời điểm hiện nay để điều chỉnh quy hoạch. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện các quy hoạch đã phê duyệt...
 
Tin, ảnh: PV
 
 
 
.