Cập nhật lúc: 10:18, 23/11/2017 [GMT+7]
.

Thường trực HĐND tỉnh: Hội nghị trực báo 6 tháng cuối năm


(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 22.11, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực báo 6 tháng cuối năm với Thường trực HĐND các huyện, thành phố và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Phiên chủ trì hội nghị.

 

Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Phiên chủ trì hội nghị. ảnh: X.THIÊN
Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Phiên chủ trì hội nghị. ảnh: X.THIÊN


Đến nay, HĐND tỉnh và HĐND các huyện, thành phố và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã cơ bản hoàn thành các chương trình kế hoạch công tác đề ra, kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Đảng, các quy định của cơ quan thẩm quyền cấp trên; quyết định những chính sách, biện pháp có tính khả thi, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Hoạt động giám sát chuyên đề được chú trọng, chất lượng được nâng cao; nội dung giám sát đã tập trung vào những vấn đề bức xúc, được cử tri quan tâm...

Bên cạnh đó, hoạt động của HĐND các cấp vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục, như: Một số cơ quan soạn thảo đề án và dự thảo nghị quyết chưa chặt chẽ; việc ban hành các nghị quyết của HĐND các huyện, thành phố còn sai sót, không đúng thẩm quyền và thể thức văn bản; một số nghị quyết không đảm bảo nguồn lực thi hành...

Kết luận hội nghị, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị, trong thời gian đến, Thường trực HĐND các huyện, thành phố và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh chuẩn bị tốt kỳ họp HĐND cuối năm; chủ động phối hợp với UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các cơ quan liên quan kịp thời chuẩn bị nội dung cho kỳ họp, nhất là việc xây dựng dự thảo các nghị quyết, bảo đảm yêu cầu chất lượng, tính khả thi của từng nghị quyết.

Các Ban của HĐND tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh chuẩn bị xây dựng dự thảo nghị quyết; tăng cường khảo sát để phục vụ công tác thẩm tra, nhằm nâng cao chất lượng báo cáo thẩm tra...    
              

X.THIÊN


 

.