Cập nhật lúc: 21:29, 01/01/2017 [GMT+7]
.

Hội đồng nhân dân tỉnh: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động


(Báo Quảng Ngãi)- Hoạt động của HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 được đánh giá có nhiều nét mới. Để hiểu rõ thêm về những hoạt động đó, PV Báo Quảng Ngãi đã có cuộc trao đổi với Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nhân dịp kết thúc năm 2016.

Theo Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân, năm 2016, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và tham gia sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng chúc mừng Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Bùi Thị Quỳnh Vân được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: PV
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng chúc mừng Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Bùi Thị Quỳnh Vân được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: PV

Thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác đề ra; tổ chức thành công 4 kỳ họp HĐND tỉnh (có 2 kỳ họp bất thường), ban hành 59 nghị quyết, trong đó có nhiều vấn đề quan trọng về cơ chế chính sách, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như: Chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh; Quy định chính sách thu hút, ưu đãi nguồn nhân lực chất lượng cao đến công tác, làm việc tại tỉnh; Đề án tuyển chọn học sinh, sinh viên của tỉnh Quảng Ngãi cử đi đào tạo trong và ngoài nước giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo; Kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch đầu tư công 5 năm 2016 - 2020; Đề án phát triển giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương; Đề án phát triển kinh tế biển, đảo giai đoạn 2016 - 2020; Đề án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị giai đoạn 2016 - 2020...

- PV: Ngoài những chương trình trên thì HĐND tỉnh còn triển khai những hoạt động nào, thưa đồng chí?

Đồng chí BÙI THỊ QUỲNH VÂN: Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tổ chức 5 cuộc giám sát, 3 cuộc khảo sát về tình hình khoán bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn 6 huyện miền núi (từ năm 2011 đến 30.6.2016); xây dựng và thực hiện Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; tình hình thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương.
 
Công tác quản lý nhà nước về đào tạo nghề và giải quyết việc làm theo các nghị quyết của Tỉnh uỷ và HĐND tỉnh; công tác cải cách thủ tục hành chính và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh... Qua giám sát đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác điều hành, quản lý, tổ chức thực hiện và có các kiến nghị được địa phương, các cơ quan chức năng có liên quan tiếp thu...

Hoạt động thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh được nâng cao về chất lượng. Tổ chức tiếp xúc cử tri và phối hợp tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri; trong đó có 7 kiến nghị mang tính bức xúc cần chỉ đạo giải quyết và báo cáo đến cử tri tại kỳ họp thứ 4 (kỳ họp cuối năm 2016).

Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XII có 32 kiến nghị của cử tri được tổng hợp báo cáo. UBND tỉnh chỉ đạo và các sở, ngành liên quan đã có các văn bản trả lời gửi Thường trực HĐND tỉnh cung cấp cho đại biểu HĐND tỉnh báo cáo với cử tri tại đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4. Vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh có văn bản đề nghị Thường trực HĐND huyện, thành phố đánh giá chất lượng trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Thường trực HĐND tỉnh cũng có báo cáo đánh giá chất lượng trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 4.

- PV: Thưa đồng chí, bên cạnh những kết quả đạt được thì hoạt động của HĐND tỉnh trong năm 2016 còn những mặt hạn chế nào? Đâu là nguyên nhân?

Đồng chí BÙI THỊ QUỲNH VÂN: Bên cạnh những kết quả đạt được thì hoạt động của HĐND tỉnh trong năm 2016 còn có những mặt hạn chế như: Một số đề án, báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh ban hành chưa thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Chất lượng trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của một số cơ quan chức năng chưa đáp ứng yêu cầu của cứ tri...

Nguyên nhân là do năm đầu thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 nên nhiều cơ quan soạn thảo đề án, báo cáo và dự thảo nghị quyết còn lúng túng, bị động khi trình HĐND tỉnh. Một số cơ quan chức năng chưa thật sự chú trọng việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đôi khi trả lời chưa thẳng thắn, sát với thực tế của vấn đề cần trả lời. Một số đại biểu mới trúng cử lần đầu, chưa được trang bị phương pháp thu thập thông tin, tập huấn các kỹ năng hoạt động của HĐND nên chưa mạnh dạn phát biểu thảo luận, chất vấn và tham gia có hiệu quả các hoạt động khác của HĐND tỉnh.

- PV: Đồng chí cho biết những nhiệm vụ trọng tâm của HĐND tỉnh trong năm 2017?

Đồng chí BÙI THỊ QUỲNH VÂN: Thường trực HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị chu đáo nội dung, chương trình các kỳ họp HĐND tỉnh năm 2017. Tổ chức thực hiện hoàn thành các nghị quyết về chương trình ban hành nghị quyết và chương trình giám sát của HĐND tỉnh. Phối hợp với Ủy ban MTTQVN tỉnh chọn lọc những nội dung thích hợp để Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức thực hiện chức năng phản biện.

Tiếp tục đổi mới phương pháp giám sát nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát của HĐND tỉnh; nâng cao chất lượng thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; nghiên cứu cải tiến nội dung, chương trình tiếp xúc cử tri, đa dạng hình thức tổ chức tiếp xúc và đối tượng tiếp xúc, nhằm thu hút nhiều cử tri tham gia. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của đại biểu trong tham gia tiếp xúc cử tri, chất vấn và tham gia thảo luận các vấn đề đặt ra tại các kỳ họp; phát huy vai trò tổ đại biểu trong chất vấn, truy vấn trong các phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn.

Theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu, kiến nghị sau giám sát và đơn khiếu nại, tố cáo của công dân. Phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND và Ủy ban MTTQVN huyện, thành phố giám sát, đánh giá kết quả giải quyết các vấn đề vừa nêu. Phối hợp với Ủy ban MTTQVN tỉnh nghiên cứu đổi mới phương thức giám sát, đánh giá chất lượng trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND mới trúng cử... Chuẩn bị nội dung và cải tiến việc tổ chức Hội nghị trực báo Thường trực HĐND tỉnh, tổ trưởng tổ đại biểu và thường trực HĐND 14 huyện, thành phố 6 tháng đầu năm và cuối năm 2017. Hoàn thành Đề án “Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp trong tỉnh giai đoạn 2016 – 2021, định hướng đến 2030”.
 
 
PHÚ ĐỨC
(thực hiện)
 
.
.