Quyết tâm phục hồi, phát triển kinh tế ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm 2022

14:58, 30/12/2021 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 30/12, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn, Võ Phiên, Trần Phước Hiền đã chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT - XH năm 2022. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh  Bùi Thị Quỳnh Vân đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.
 
Mở đầu hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã điểm lại một số kết quả nổi bật cũng như những tồn tại, hạn chế cần có giải pháp khắc phục trong thời gian tới. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nhấn mạnh, năm 2021, mặc dù đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19 gây ra. Song, được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, sâu sát và bài bản của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; cùng với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và hiệu quả của các cấp, các ngành; sự chung tay góp sức của cộng đồng doanh nghiệp và sự vào cuộc, đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, tỉnh ta đã từng bước vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được những kết quả rất quan trọng trên các lĩnh vực.
 
Năm 2021, tốc độ tăng trưởng của tỉnh đạt 6,05%. Đây là mức tăng trưởng cao nhất ở khu vực duyên hải miền Trung, đứng thứ 26 các tỉnh, thành trong toàn quốc. Quy mô kinh tế của Quảng Ngãi đứng thứ 22. Dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhưng chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 14%. Kim ngạch xuất khẩu tăng 19,3% so với năm 2020, vượt 20% kế hoạch năm. Công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả khá cao so bình quân chung của cả nước. 
 
Các đồng chí chủ trì hội nghị
Các đồng chí chủ trì hội nghị
 
Dự kiến đến hết niên độ ngân sách năm 2021, giải ngân đạt xấp xỉ 100% cả nguồn ngân sách Trung ương và nguồn ngân sách tỉnh. Đặc biệt, năm nay, thu ngân sách Nhà nước đạt trên 24 nghìn tỷ đồng, vượt xa dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao. Trong đó, 2 doanh nghiệp đóng góp cao nhất là Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn và Công ty CP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi.
 
Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, năm 2021, tỉnh đã huy động mọi nguồn lực của xã hội để chăm lo đời sống vật chất cũng như tinh thần cho nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức triển khai thực hiện các hình thức dạy và học phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh, đảm bảo vừa an toàn về sức khỏe cho giáo viên và học sinh, vừa đáp ứng yêu cầu đổi mới đào tạo với phương châm “tạm dừng đến trường, nhưng không dừng học”, “an toàn đến đâu cho học trực tiếp đến đó”. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng thẳng thắn nêu một số tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới.
 
Năm 2022, là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm 2021 - 2025; với mục tiêu cơ bản là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của nhân dân; tận dụng tốt cơ hội để thúc đẩy phục hồi và phát triển KT - XH. 
 
Nhận diện được thời cơ, điều kiện thuận lợi cũng như các khó khăn, thách thức, năm 2022, tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân 5 - 6%. GRDP bình quân đầu người khoảng 3.280 USD. Tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng, dịch vụ trong GRDP chiếm khoảng 64 - 65%. Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt khoảng 29 nghìn tỷ đồng - 31 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 29%. Phấn đấu thu ngân sách vượt mức chỉ tiêu Trung ương giao trên 10%...
 
Đại biểu tham gia thảo luận
Đại biểu tham gia thảo luận.
 
Để đạt được các chỉ tiêu, UBND tỉnh đề ra một số giải pháp thực hiện, trong đó đáng chú ý là tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, thống nhất cao trong chỉ đạo, điều hành, phát huy sức mạnh tập thể, đề cao vai trò, trách nhiệm của từng thành viên UBND tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh. 
 
Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và xử lý nghiêm khắc đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thiếu chủ động tham mưu, không thực hiện hoàn thành, hoàn thành trễ hạn, không đảm chất lượng các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. Xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và thường xuyên, liên tục, gắn kết chặt chẽ với từng nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2022. 
 
Kịp thời triển khai thực hiện Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch Covid-19 ngay sau khi Chính phủ ban hành và phù hợp với điều kiện của địa phương. Chủ động xây dựng và kịp thời triển khai thực hiện khi Chính phủ ban hành Chương trình phục hồi và phát triển KT -XH đảm bảo phù hợp, khả thi trên địa bàn tỉnh, trong đó tranh thủ kịp thời các cơ chế hỗ trợ của các gói kích thích, phục hồi phát triển KT -XH của Trung ương để phục hồi, phát triển KT -XH của tỉnh. 
 
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Dung Quất đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
 
Tại hội nghị, đại biểu các sở, ngành, địa phương đã tập trung phân tích sâu những tồn tại, hạn chế trong năm 2021; thảo luận về các giải pháp phục hồi phát triển KT – XH trong tình hình mới. Đồng thời, đề xuất một số giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh các hoạt động thu hút đầu tư, tháo gỡ các điểm nghẽn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; các cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định, phục hồi sản xuất; bảo đảm an sinh xã hội …để thực hiện đạt hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2022. 
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại hội nghị
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu chỉ đạo hội nghị.
 
Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng và những kết quả mà các cấp, các ngành, các địa phương đã đạt được trong năm 2021; đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của UBND tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh và UBND các địa phương.
 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân cũng thẳng thắn chỉ rõ hạn chế, yếu kém, ‘điểm nghẽn’ làm cản trở sự phát triển đi lên của tỉnh. Với tinh thần trách nhiệm cao, không né tránh khuyết điểm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, đặc biệt là UBND các cấp phải có sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt, hiệu quả hơn nữa để khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo tiền đề vững chắc để tổ chức thực hiện thắng lợi tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo.
 
Về nhiệm vụ năm 2022, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh, UBND các địa phương cần chủ động thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả chủ trương “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” với lộ trình chặt chẽ, khả thi, phù hợp với tình hình thực tế, trong từng thời điểm cụ thể để đạt hiệu quả cao nhất. Các cấp, các ngành tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch.
 
Đồng thờ, chủ động phát triển và phục hồi kinh tế; làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. Huy động và phát huy nguồn lực xã hội tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển. Tập trung cụ thể hóa và xây dựng kế hoạch để thực hiện có hiệu quả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. "Xem Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là cơ hội để thay đổi bộ mặt của miền núi", Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nói.
 
Kịp thời hỗ trợ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp phục hồi, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; chủ động, tích cực kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư chiến lược. Lấy lợi ích của người dân và doanh nghiệp làm trung tâm trong quá trình phát triển của tỉnh. Quan tâm chăm lo đời sống cho người dân, nhất là các gia đình chính sách. Quyết tâm giải quyết những tồn tại cũ để khơi thông nguồn lực cho sự phát triển. 
 

 

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu kết luận hội nghị.
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu kết luận hội nghị.
Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh yêu cầu, với tinh thần quyết tâm cao nhất, các cấp, các ngành cần phải nỗ lực, cố gắng phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu KT – XH, quốc phòng – an ninh đã được đặt ra trong năm 2022. “Với tinh thần, đặt ra chỉ tiêu cao thì phải nỗ lực cao, phấn đấu và quyết tâm lớn trong tổ chức thực hiện. Đề nghị tất cả các cơ quan hành chính từ tỉnh đến cơ sở phải quán triệt tinh thần làm việc tích cực hơn nữa, nhiều hơn nữa, trách nhiệm hơn nữa”, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nhấn mạnh. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh cho rằng, chúng ta cần phải xác định, các chỉ tiêu đặt ra trong năm 2022 là rất cao. Vì vậy, sau hội nghị này các sở, ngành, địa phương đơn vị cần xây dựng, cụ thể hóa các mục tiêu thành nhiệm vụ cụ thể, quyết tâm vượt khó khăn, thách thức triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu đề ra ngay từ ngày đầu, tháng đầu, quý đầu năm 2022. Tập trung khắc phục những tồn tại, điểm yếu đã chỉ ra không để lặp lại trong năm 2022. 
 
Yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp toàn bộ các ý kiến tham gia phát biểu của các đại biểu dự họp để tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh cụ thể hóa trong quá trình chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tương ứng với từng lĩnh vực công việc mà lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã tham gia góp ý.
N.ĐỨC
 
.