Kịp thời hỗ trợ người nộp thuế

06:07, 28/07/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Từ ngày 1/7/2022, tất cả các doanh nghiệp (DN), hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai có sử dụng hóa đơn bắt buộc phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT). Để kịp thời xử lý các vướng mắc trong quá trình triển khai, vận hành HĐĐT, Cục Thuế tỉnh đã thành lập Trung tâm Điều hành triển khai HĐĐT.
 
[links()]
 
Kịp thời tháo gỡ vướng mắc 
 
Từ tháng 4/2022, số lượng DN sử dụng HĐĐT trong giao dịch thương mại và giao dịch với cơ quan nhà nước truyền về cơ quan thuế ngày càng nhiều. Để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, Cục Thuế tỉnh đã thành lập Trung tâm Điều hành triển khai HĐĐT (trung tâm). Trung tâm có nhiệm vụ theo dõi, giám sát hoạt động của hệ thống HĐĐT đảm bảo hoạt động liên tục, đồng bộ, kịp thời gian theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và Tổng Cục Thuế. Đồng thời, tổ chức tiếp nhận và xử lý các vướng mắc của các chi cục thuế, người nộp thuế và các đơn vị liên quan qua điện thoại/email.
 
Trung tâm Điều hành triển khai hóa đơn điện tử tại Cục Thuế tỉnh tiếp nhận, giải quyết kịp thời các vướng mắc của người nộp thuế.
Trung tâm Điều hành triển khai hóa đơn điện tử tại Cục Thuế tỉnh tiếp nhận, giải quyết kịp thời các vướng mắc của người nộp thuế.
Trung tâm Điều hành triển khai HĐĐT là cầu nối quan trọng giữa người nộp thuế - cơ quan thuế - nhà cung cấp dịch vụ. Thông qua trung tâm, cơ quan thuế đã hướng dẫn, hỗ trợ, kịp thời xử lý những vướng mắc cho hàng nghìn lượt người nộp thuế, nhất là các vấn đề phát sinh trong quá trình người nộp thuế sử dụng, truyền, nhận, cấp mã HĐĐT; vướng mắc về giải pháp kỹ thuật và chính sách.
 
Phó Trưởng phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế (Cục Thuế tỉnh) Nguyễn Khoa Thành cho biết, thời gian đầu mới triển khai thực hiện HĐĐT, nhiều DN gọi đến trung tâm để hỏi về những vướng mắc gặp phải. Cán bộ trực phải làm việc hết công suất để kịp thời gỡ vướng cho người nộp thuế. Đến thời điểm này, cơ bản các DN, hộ kinh doanh sử dụng HĐĐT đã bắt nhịp với phương thức thực hiện HĐĐT. 
 
Những điểm cần lưu ý
 
Tính đến cuối tháng 6/2022, toàn tỉnh có 5.439 DN, tổ chức và 1.285 hộ kinh doanh đã đăng ký và sử dụng thành công HĐĐT (đạt 100%). Đối với những DN mới thành lập sau ngày 1/7/2022, sẽ được cơ quan thuế phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ hướng dẫn đăng ký và sử dụng HĐĐT theo quy định.

Theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 1/7/2022, các tổ chức có thể sử dụng biên lai điện tử. Tuy nhiên, Tổng cục Thuế đang trong quá trình xây dựng định dạng chuẩn dữ liệu biên lai điện tử và quy trình thực hiện. Do đó, trong thời gian chưa có hướng dẫn của Tổng cục Thuế, các tổ chức (bao gồm cả tổ chức ủy nhiệm thu thuế) vẫn tiếp tục sử dụng biên lai giấy đặt in, tự in, mua của cơ quan thuế hoặc biên lai điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC.

 
Theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 123 của Chính phủ, thì tổ chức khấu trừ khi sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) điện tử không bắt buộc phải đăng ký, thông báo phát hành, chuyển dữ liệu điện tử đến cơ quan thuế. Tổ chức khấu trừ tự xây dựng hệ thống phần mềm quản lý để sử dụng chứng từ điện tử đảm bảo các nội dung bắt buộc theo quy định tại Khoản 1 Điều 32 Nghị định số 123. Trong thời gian chưa kịp triển khai chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử, tổ chức (bao gồm cả cơ quan thuế), DN có thể sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo hình thức tự phát hành. Từ ngày 1/7/2022, cơ quan thuế không tiếp tục bán chứng từ khấu trừ thuế TNCN do cơ quan thuế đặt in; đối với trường hợp đang còn tồn chứng từ mua cơ quan thuế thì tiếp tục sử dụng.
 
Hiện nay, hệ thống HĐĐT đã đáp ứng nhu cầu tra cứu HĐĐT trên cổng điện tử và qua phần mềm ứng dụng. Tổng cục Thuế đã có Công văn số 1737/TCT-QLRR ngày 23/5/2022 về việc hướng dẫn cơ quan thuế các cấp ký kết quy chế mẫu về trao đổi thông tin HĐĐT. Qua đó, hướng dẫn chi tiết cơ quan thuế các cấp làm việc với các cơ quan quản lý hành chính nhà nước tại địa phương như quản lý thị trường, công an hay các cơ quan có hoạt động tố tụng, điều tra để ký kết quy chế này. Nội dung trao đổi thông tin sẽ được cơ quan thuế các cấp ký kết dựa trên cơ sở yêu cầu quản lý nhà nước và thực hiện thủ tục hành chính cụ thể của từng cơ quan, tổ chức bên ngoài.
 
 Bài, ảnh: HỒNG HOA
 
 
 

.