Bàn giải pháp nâng cao các chỉ số PAR INDEX, PAPI và PCI

02:06, 14/06/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 14/6, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Ngãi đánh giá kết quả công bố Chỉ số CCHC; Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021 và kết quả CCHC 6 tháng đầu năm 2022.
[links()]
 
 
Dự họp có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Cao Phúc; Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An; Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi Ngô Văn Trọng; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn, Võ Phiên, Trần Phước Hiền; lãnh đạo các sở ngành và địa phương.
 
Năm 2021, Chỉ số CCHC (PAR INDEX) tỉnh Quảng Ngãi đạt 86,45/100 điểm, tăng 13,21%, xếp thứ 39/63 tỉnh, thành trong cả nước, tăng 24 bậc so với năm 2020. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) đạt 40,98 điểm, xếp vị thứ 43/63 tỉnh, thành trong cả nước, tăng 17 bậc so với năm 2020. Chỉ số năng lực cạnh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Quảng Ngãi đạt 62,97 điểm, xếp hạng 45/63 tỉnh, thành, giảm 0,23 điểm và giảm 9 bậc so với năm 2020. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì cuộc họp.
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì cuộc họp.
 
Qua kết quả các chỉ số này, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đánh giá cao sự nỗ lực của tất cả các cơ quan, đơn vị và địa phương trong thực hiện công tác CCCH, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay công tác CCHC vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế cần phải được nhận diện để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh thẳng thắn cho rằng, trong thời gian qua, tinh thần, thái độ làm việc của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa cao, dẫn đến mất niềm tin trong nhân dân, nhất là trong khâu giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai. Các địa phương phải có biện pháp chấn chỉnh kịp thời để tạo niềm tin trong nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.
 
Các đại biểu tham gia phát biểu tại cuộc họp.
Các đại biểu tham gia phát biểu tại cuộc họp.
 
Để cải thiện các Chỉ số PAR INDEX, PAPI, PCI, tại cuộc họp, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã phân tích, làm rõ thêm những vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên nhân dẫn đến giảm hạng các chỉ số; đồng thời đề xuất giải pháp khắc phục, tập trung vào việc cải thiện những tiêu chí thành phần, chỉ số thành phần để nâng cao thứ hạng các bộ chỉ số trong thời gian tới.
 
Các đại biểu nêu ra những giải pháp để nâng cao các chỉ số.
Các đại biểu nêu ra những giải pháp để nâng cao các chỉ số.
 
Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải thiện, nâng cao Chỉ số PAR INDEX, PAPI, PCI của tỉnh đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT -XH địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, đây là cuộc đua của cả nước, các địa phương với nhau, tất cả các tỉnh đều vươn lên, vì vậy đối với tỉnh ta, mỗi sở, ngành, địa phương phải cùng cộng đồng trách nhiệm, tập trung chỉ đạo quyết liệt, khẳng định vai trò, trách nhiệm của từng sở, ngành cụ thể trong việc thực hiện các Chỉ số PAR INDEX, PAPI, PCI.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu kết luận cuộc họp.
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu kết luận cuộc họp.
 
Ðể khắc phục những hạn chế, phát huy kết quả đã đạt được nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số PAR INDEX, PAPI, PCI của tỉnh trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, đồng bộ các văn bản của Trung ương; các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ về đẩy mạnh CCHC, nâng cao thứ hạng các Chỉ số CCHC, hiệu quả quản trị và hành chính công, nâng lực cạnh tranh cấp tỉnh.
 
Yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, địa phương ban hành ngay kế hoạch khắc phục kịp thời đối với những chỉ tiêu, chỉ số thành phần bị giảm điểm, mất điểm, làm giảm thứ hạng; đồng thời, khắc phục những nội dung còn tồn tại, hạn chế đối với các Chỉ số PAR INDEX, PAPI, PCI. 
 
Các cơ quan được giao làm đấu mối trong thực hiện các Chỉ số PAR INDEX, PAPI, PCI, chủ trì tham mưu từng tiêu chí, chỉ số thành phần và các cơ quan có liên quan phải kịp thời thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ liên quan đến các chỉ số này để đạt được các chỉ tiêu mà chúng ta đã đặt ra trong năm 2022.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh lưu ý, bắt từ năm 2022, thủ trưởng sở, ngành, địa phương nào để bị mất điểm trong thực hiện các Chỉ số PAR INDEX, PAPI, PCI, thì thủ trưởng sở, ngành, địa phương đó không hoàn thành nhiệm vụ trong năm. 
 
Các cấp, các ngành tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa, kết quả thực hiện các Chỉ số PAR INDEX, PAPI, PCI tới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân, tổ chức, doanh nghiệp để nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận của xã hội đối với công tác CCHC và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. 
 
Giao Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo để tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong quá trình các sở, ngành, địa phương thực hiện công tác CCHC; đặc biệt là bộ phận một cửa tại các huyện, xã. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh cũng mong Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể chính trị và Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các cơ quan thuộc cấp mình quản lý, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác CCHC, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh…
N.ĐỨC
 
 

.