Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Kịp thời tháo gỡ vướng mắc

18:47, 29/06/2022 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Với kết quả cải cách hành chính (CCHC) năm 2021, Quảng Ngãi được Bộ Nội vụ - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, đánh giá là một trong những tỉnh, thành phố có những chuyển biến mạnh mẽ về CCHC, về nâng cao chỉ số hiệu quả và quản trị hành chính công.
 
 
Còn nhiều hạn chế
 
So với yêu cầu đặt ra thì công tác CCHC của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế. Do đó, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Ngãi (Ban Chỉ đạo tỉnh) yêu cầu cả hệ thống chính trị quyết tâm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ CCHC và nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh trong những tháng cuối năm 2022 và những năm tiếp theo.
 
Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến gắn với chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng trong cải cách hành chính. Ảnh: PV
Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến gắn với chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng trong cải cách hành chính. Ảnh: PV
Cơ sở để Bộ Nội vụ đánh giá cao Quảng Ngãi trong năm 2021 là Chỉ số PAR INDEX tăng 24 bậc so với năm 2020. Từ vị trí 63 Quảng Ngãi vươn lên vị trí 39/63 tỉnh, thành phố. Chỉ số PAPI của Quảng Ngãi tăng 17 bậc so với năm 2020, từ vị trí 60 lên vị trí 43/63 tỉnh, thành phố.
 
Dù vậy, theo đánh giá của Ban Chỉ đạo tỉnh thì công tác CCHC, hiệu quả quản trị hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh còn nhiều tồn tại, hạn chế. Cụ thể, công tác chỉ đạo, điều hành trong CCHC còn thiếu tính đồng đều giữa các sở, ngành và địa phương; trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thường đổ lỗi cho thủ tục hành chính (TTHC) còn rườm rà, phức tạp, vướng quy định về trình tự, thủ tục. Nhiều địa phương cấp huyện, cấp xã chậm cải tiến trong việc tổ chức hoạt động của bộ phận "một cửa" và bố trí trang thiết bị chưa đồng bộ; tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn trong lĩnh vực đất đai tại nhiều địa phương còn cao.
 
Bên cạnh đó, các vướng mắc, khó khăn trong giải quyết TTHC mà người dân phản ánh phần nhiều do lỗi của người có nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý và giải quyết hồ sơ TTHC là chính, nhất là ở cơ sở. Về trách nhiệm giải trình với người dân, cán bộ, công chức, viên chức nhiều nơi chưa thực hiện tốt, còn có thái độ quan liêu, thiếu chuẩn mực trong giải quyết công việc...
 
Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương ban hành ngay kế hoạch khắc phục đối với những chỉ tiêu, chỉ số thành phần bị giảm điểm, mất điểm, giảm thứ hạng và những nội dung còn tồn tại, hạn chế đối với các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI trong năm 2021. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện "đầy đủ, kịp thời, đồng bộ" các văn bản của trung ương, của tỉnh và văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh... 
 
Trong đó, nghiêm túc thực hiện các chỉ tiêu dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; giảm tỷ lệ hồ sơ đất đai giải quyết trễ hẹn xuống dưới 5%; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, người dân về tiếp cận, ứng dụng công nghệ thông tin để đẩy mạnh việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, góp phần thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ về chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay. Từ đó tạo sự lan tỏa đến các thành phần khác trong toàn xã hội cùng thực hiện.
 
Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh phải bám sát từng nhiệm vụ, từng chỉ tiêu, tiêu chí đã được giao trong các chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện hoặc tham mưu, đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện theo thẩm quyền; những khó khăn, vướng mắc phải báo cáo kịp thời để tháo gỡ; không được bỏ sót nhiệm vụ được giao.
 
Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc quán triệt, có giải pháp xử lý nghiêm, ngăn chặn tình trạng lạm dụng chức vụ, quyền hạn để hạch sách, nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp... Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nhấn mạnh, từ năm 2022 trở đi, cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân nào chậm trễ, thiếu trách nhiệm, để xảy ra mất điểm trong các chỉ số được đánh giá, xếp hạng của tỉnh do lỗi chủ quan thì phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và thủ trưởng cơ quan, đơn vị và địa phương đó và xem xét đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ trong năm.
 
X. THIÊN
 
 
 
.
.