Ba Tơ: Ký cam kết thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2023

04:03, 22/03/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 22/3, UBND huyện Ba Tơ đã tổ chức lễ ký cam kết thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT - XH), quốc phòng - an ninh (QP - AN) năm 2023. 
 
Tại lễ ký cam kết, Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ Phạm Xuân Vinh đã đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Theo đó, huyện đã thực hiện đạt và vượt 13/16 chỉ tiêu phát triển KT - XH, QP - AN; tổ chức thành công các sự kiện quan trọng như: Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng huyện Ba Tơ; tổ chức các hoạt động đón tết Quý Mão, lễ giao nhận quân năm 2023... 
 
Quang cảnh lễ ký kết.
Quang cảnh lễ ký kết.
Năm 2023, huyện Ba Tơ dự báo sẽ đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Vì thế, UBND huyện tổ chức lễ ký cam kết nhằm nêu cao quyết tâm và tạo sự đồng thuận rộng khắp từ huyện đến cơ sở; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu các xã, thị trấn và thủ trưởng các phòng, ban , quyết tâm thực hiện đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu KT - XH, QP - AN năm 2023 đề ra. 
 
Trong đó có một số chỉ tiêu cơ bản như: Tổng giá trị sản xuất đạt 2.800 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó nông, lâm, thuỷ sản 51%; thương mại - dịch vụ 15%; công nghiệp - xây dựng 36%; thu nhập bình quân 43,8 triệu đồng/người/năm; tổng thu ngân sách 76 tỷ đồng...
 
THANH NHỊ