Cập nhật lúc: 21:40, 26/08/2018 [GMT+7]
.

Nửa nhiệm kỳ phát triển kinh tế - xã hội


(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2018, năm đánh dấu nửa chặng đường phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của huyện Sơn Hà (giai đoạn 2016 - 2020). Việc đánh giá, nhìn lại kết quả đạt được là cần thiết, qua đó xây dựng các giải pháp khả thi cho nửa nhiệm kỳ còn lại.

TIN LIÊN QUAN

Theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, huyện Sơn Hà phấn đấu đến năm 2020 có kinh tế - xã hội phát triển toàn diện, trong đó tập trung phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp - nông dân và nông thôn, xây dựng đô thị, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đến nay, sau một nửa chặng đường thực hiện kế hoạch, huyện Sơn Hà đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

 

Một góc Khu TĐC Mang Cành của đồng bào Hrê xã Sơn Trung (Sơn Hà).
Một góc Khu TĐC Mang Cành của đồng bào Hrê xã Sơn Trung (Sơn Hà).


Trên lĩnh vực kinh tế, hầu hết các chỉ tiêu thực hiện đều vượt 50%, bao gồm cả kinh tế nông nghiệp, phát triển công nghiệp, đô thị, thương mại- dịch vụ, xây dựng nông thôn mới, thu chi ngân sách, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, phát triển DN... Trong đó, tổng giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp - thủy sản hiện đạt 73% chỉ tiêu; sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt tốc độ phát triển 10,5% - 11%, vượt chỉ tiêu đề ra (9,6%); thương mại dịch vụ đạt tốc độ phát triển 17% (chỉ tiêu 16,2%); thu ngân sách qua các năm đều đạt hơn 100%. Đặc biệt, về xây dựng kết cấu hạ tầng, từ năm 2016 đến nay đã xây dựng được gần 30km đường giao thông bê tông xi măng, với tổng vốn hơn 60 tỷ đồng...
 

"Trong nửa chặng đường còn lại, huyện tập trung vận động người dân tự lực, chủ động vươn lên, không trông chờ ỷ lại Nhà nước, nỗ lực thoát nghèo bền vững. Đồng thời, tập trung đầu tư toàn diện, trong đó chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng; thu hút các nhà đầu tư về Sơn Hà; phấn đấu đến năm 2020, đưa thị trấn Di Lăng trở thành đô thị loại IV và các xã đạt tiêu chí về giao thông trong xây dựng nông thôn mới".


Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà
ĐINH THỊ THANH HƯỜNG

Hạ tầng đô thị từng bước hoàn thiện, với nhiều công trình được đầu tư, như mở rộng công viên Di Lăng, kè Tà Man, đưa thị trấn Di Lăng đạt tiêu chí đô thị loại V và một số tiêu chí đô thị loại IV.

Đến nay, Cụm công nghiệp Sơn Hạ đã và đang tiếp tục được đầu tư, thu hút được 3 doanh nghiệp vào hoạt động, giải quyết việc làm, tiêu thụ ổn định nông sản cho người dân trong vùng. Hạ tầng thương mại tiếp tục có bước tiến mới, hoàn thiện hệ thống mạng lưới chợ; xúc tiến đầu tư xây dựng chợ kết hợp trung tâm thương mại tại thị trấn Di Lăng...

Đối với lĩnh vực văn hóa- giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội... cũng đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, huyện chú trọng phát triển giáo dục, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tình trạng học sinh bỏ học giảm đáng kể so với trước  năm 2016. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân có nhiều tiến bộ rõ rệt.

Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, như 30a, 135..., từ năm 2016 - 2018, trên địa bàn huyện đã có khoảng 100 công trình được đầu tư từ nguồn vốn giảm nghèo, với tổng vốn khoảng 45 tỷ đồng, tạo điều kiện phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo sinh kế khá bền vững cho người dân phát triển kinh tế gia đình.

Thông qua kênh giảm nghèo, nhiều sản phẩm của địa phương được áp dụng quy trình sản xuất an toàn vệ sinh thực phẩm và đã đưa vào hệ thống siêu thị Big C ở các tỉnh, thành phố lớn, như Đà Nẵng, Bình Định, Huế, được thị trường chấp nhận... Với những nỗ lực đó, mới đây Sơn Hà đã được Trung ương đưa ra khỏi danh sách "huyện nghèo".


Bài, ảnh: THANH NHỊ

 

.
.