Bốn nhóm hàng nông lâm sản vào “câu lạc bộ tỷ đô”

03:11, 15/11/2009
.

10 tháng đầu năm, thủy sản, gỗ và sản phẩm gỗ, gạo, cà phê là những mặt hàng đã mang về kim ngạch trên 1 tỷ USD cho đất nước
 
 
10 tháng đầu năm, thủy sản, gỗ và sản phẩm gỗ, gạo, cà phê là những mặt hàng đã mang về kim ngạch trên 1 tỷ USD cho đất nước.

Thống kê của Trung tâm Thông tin công nghiệp và thương mại (Bộ Công Thương) cho thấy: kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông, lâm, thuỷ sản mười  tháng qua đạt gần 13 tỷ USD, chiếm 28% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, cao hơn tỷ trọng 27,4% của cùng kỳ năm trước.

Nhìn chung, tốc độ giảm của kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản thấp hơn tốc độ giảm của tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước (giảm 3,8% so với mức giảm 11,7% của cả nước).

Trong mười tháng đầu năm, cả nước chỉ có 6/24 mặt hàng xuất khẩu chủ lực có kim ngạch tăng so với cùng kỳ, thì nông, lâm, thuỷ sản có 4 mặt hàng là: rau quả, chè, hạt tiêu, sắn và sản phẩm sắn (chiếm 2/3).

Trong mười thành viên của “câu lạc bộ” các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu đạt từ một tỷ USD trở lên (không kể tái xuất vàng), nông, lâm, thuỷ sản đóng góp 4 mặt hàng gồm: thủy sản gần 3,5 tỷ USD, gạo khoảng 2,4 tỷ USD, gỗ và sản phẩm gỗ gần 2 tỷ USD, cà phê 1,4 tỷ USD.

Cũng trong thời gian qua, xuất khẩu hầu hết các mặt hàng nông, lâm, thuỷ sản đều tăng về lượng: Cụ thể gạo đạt 5,3 triệu tấn, tăng 32,8%; hạt tiêu là 118 nghìn tấn, tăng 49%; chè khoảng 111 nghìn tấn, tăng 23%; hạt điều 144 nghìn tấn, tăng 4,5%...

Tuy nhiên, do giá giảm so với cùng kỳ năm trước đã làm cho kim ngạch thu về bị ảnh hưởng. Giá gạo giảm 30,6%, làm “thất thu” khoảng 1 tỷ USD; giá cao su giảm 42,6% làm “sụt” 612 triệu USD; giá cà phê giảm 29,2% làm “thiệt” 579 triệu USD…
 

Theo VnEconomy


.