"Cầu nối" giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân

14:54, 17/06/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Với phương châm "Hướng về cơ sở, lấy nhân dân làm mục tiêu hành động", 5 năm qua, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã thực hiện tốt vai trò "cầu nối", là nơi tập hợp tâm tư, nguyện vọng của người dân để phản ánh kịp thời với các cấp ủy đảng, chính quyền; qua đó củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng bền chặt, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh...

TIN LIÊN QUAN

Đánh giá kết quả hoạt động của MTTQ Việt Nam huyện trong nhiệm kỳ qua, Bí thư Huyện ủy Đức Phổ Huỳnh Quý cho biết: "Một trong những điểm nổi bật nhiệm kỳ qua của MTTQ Việt Nam huyện là vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là tuyên truyền Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn; ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố phối hợp với các thành viên ở khu dân cư tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, hình thành nhiều mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao.

 Lãnh đạo xã Phổ An ( Đức Phổ) kiểm tra kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất sau khi thực hiện dồn điền, đổi thửa.
Lãnh đạo xã Phổ An ( Đức Phổ) kiểm tra kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất sau khi thực hiện dồn điền, đổi thửa.

Nhờ sự vào cuộc của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện, đến nay huyện Đức Phổ đã hoàn thành chủ trương dồn điền, đổi thửa và là địa phương đứng đầu trong tỉnh về diện tích dồn điền, đổi thửa, xây dựng cánh đồng lớn với trên 1.700ha. Vận động người dân đóng góp gần 210 tỷ đồng, 7.500 ngày công lao động, hiến gần 51.000m2 đất để xây dựng 115km đường giao thông nông thôn, xây dựng mới và sửa chữa 116km kênh mương nội đồng...

Đồng thời, vận động người dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, cộng đồng dân cư văn minh, với nhiều mô hình, tổ tự quản nhân dân được xây dựng và nhân rộng. Kết quả này cho thấy MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện thực sự là "cầu nối" vững chắc giữa Đảng, chính quyền và nhân dân.

Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh còn triển khai các phong trào thi đua với nhiều cách làm sáng tạo; nhiều mô hình được xây dựng có hiệu quả, ngày càng được nhân rộng. Đặc biệt, thông qua công tác tuyên truyền, vận động của MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên, các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến được với người dân; đồng thời, những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tổ chức thành viên, nhân dân cũng được cấp ủy, chính quyền tiếp thu, lắng nghe. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp còn phối hợp tổ chức hàng trăm cuộc tiếp xúc cử tri với ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp, ghi nhận hàng nghìn lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân.

Nhiều vụ việc nổi cộm, kéo dài, phức tạp đã được MTTQ Việt Nam các cấp cùng cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời, tạo niềm tin trong nhân dân.

Với vai trò là cầu nối, MTTQ Việt Nam các cấp đã tăng cường tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân, phát huy dân chủ, khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân...

Bài, ảnh: THANH THUẬN

 
.
.