"Nghe dân nói, nói dân tin"

22:16, 08/06/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện Quy định 11 của Bộ Chính trị "Về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân", từ tháng 3. 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn đã triển khai thực hiện tiếp công dân theo mô hình "Nghe dân nói, nói dân tin".

TIN LIÊN QUAN

Buổi tiếp dân định kỳ theo mô hình "Nghe dân nói, nói dân tin" ở huyện Bình Sơn chủ yếu là nghe phản ánh, giải quyết các trường hợp liên quan đến đơn thư phức tạp, kéo dài nhiều năm, nhưng chưa được giải quyết. Ông Nguyễn Tấn Lực, ở tổ dân phố 4, thị trấn Châu Ổ cho biết: Tôi rất đồng tình với mô hình tiếp công dân và mong rằng trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy sẽ được phát huy, các vụ việc, đơn thư khiếu nại tồn đọng sẽ giải quyết nhanh hơn".

Bí thư Đảng ủy thị trấn Châu Ổ (Bình Sơn) tiếp công dân định kỳ.
Bí thư Đảng ủy thị trấn Châu Ổ (Bình Sơn) tiếp công dân định kỳ.


Cùng với việc tiếp dân định kỳ của người đứng đầu chính quyền các cấp, Quy định 11 của Bộ Chính trị còn góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Đảng và nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn huyện một cách hiệu quả, thiết thực.

Theo đó, quy định cụ thể trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy các cấp liên quan đến nội dung tiếp công dân; trong đó trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; trực tiếp thực hiện việc tiếp công dân định kỳ; kịp thời đối thoại với dân khi cần thiết và xử lý, giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của dân theo thẩm quyền...

Theo Quy định 11, người đứng đầu cấp ủy cấp tỉnh và cấp huyện tiếp dân ít nhất 1 ngày trong 1 tháng; người đứng đầu cấp ủy cấp xã tiếp dân ít nhất 2 ngày trong 1 tháng. Đây là phương thức lãnh đạo mới góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được thực hiện hiệu quả; quyền làm chủ của nhân dân được phát huy; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường ngay từ cơ sở. Thông qua hoạt động tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy sẽ tăng cường thêm mối quan hệ đặc biệt giữa Đảng với nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bình Sơn Võ Văn Đồng cho biết: Trong khi chờ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch thực hiện Quy định 11 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn đã chủ động chỉ đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy theo chức năng, nhiệm vụ, tham mưu cho Bí thư Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc người đứng đầu cấp ủy, tổ chức, cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền chấp hành quy định về công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân và xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; tránh chồng chéo, trùng lắp với tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện.

Ở cấp cơ sở cần phải cụ thể hóa, nhằm  triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định 11, tổ chức tiếp dân, đối thoại, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân. Định kỳ hằng tháng, hằng quý, 6 tháng, 9 tháng, một năm, hoặc đột xuất báo cáo Bí thư Huyện ủy kết quả giải quyết thông qua việc tiếp công dân.

Sự chủ động, nhanh chóng vào cuộc của Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn trong việc thực hiện Quy định 11 đã thể hiện tinh thần hướng về cơ sở, gần dân, giải quyết kịp thời những việc mà người dân cần.

Bài, ảnh: THANH THUẬN 

.
.