Tập trung khắc phục hạn chế, yếu kém sau kiểm điểm

14:49, 13/06/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhằm tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên. Trong đó  tập trung khắc phục những khuyết điểm, hạn chế được chỉ ra sau kiểm điểm.

TIN LIÊN QUAN

Để việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) có hiệu quả, hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng tổ chức kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Qua kiểm điểm đã chỉ ra một số cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Một bộ phận CB, ĐV, công chức, viên chức chưa chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; không sâu sát cơ sở; trong phê bình còn giấu khuyết điểm, chưa tự giác nhận khuyết điểm; không chịu khó học tập, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý xây dựng của đồng chí, đồng nghiệp. Một số CB, ĐV ý thức trách nhiệm thấp.

Xã Bình Tân (Bình Sơn) - nơi xảy ra nhiều sai phạm khiến nguyên Chủ tịch UBND xã bị kỷ luật bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng.
Xã Bình Tân (Bình Sơn) - nơi xảy ra nhiều sai phạm khiến nguyên Chủ tịch UBND xã bị kỷ luật bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng.

Bên cạnh đó vẫn còn một số CB, ĐV có biểu hiện quan liêu, xa dân; tham nhũng, lãng phí, phát ngôn tùy tiện, thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội. Một số CB, ĐV ngại va chạm, làm việc cầm chừng; một số có biểu hiện “lợi ích nhóm”; coi thường dư luận, pháp luật. Một số tổ chức đảng, cán bộ lãnh đạo trong quản lý, điều hành, nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức còn “hữu khuynh”, “thiên vị” hoặc đố kỵ, hẹp hòi, thiếu kiểm tra, đôn đốc đối với cấp dưới. Một số đơn vị, địa phương chi hành chính còn lãng phí, đầu tư công hiệu quả không cao...

Bí thư Huyện ủy Mộ Đức Nguyễn Màu cho biết: Bên cạnh một số cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, thì vẫn còn một số cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là tổ chức đảng cơ sở trong huyện triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 chưa sát với chức năng, nhiệm vụ, tình hình của địa phương, đơn vị. Trong liên hệ kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 ở một số nơi còn lúng túng, chưa chỉ rõ các biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tinh thần tự phê bình và phê bình của một bộ phận CB, ĐV còn thấp...

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hồ Ngọc Thịnh, trên cơ sở những tồn tại, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy đảng tổ chức thực hiện 14 nhiệm vụ “thực hiện ngay và thường xuyên” theo Kế hoạch 04 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đưa nội dung kiểm tra việc thực hiện nghị quyết vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm.

Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở gắn việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm với việc liên hệ kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 và kết quả thực hiện Chỉ thị 05, việc sinh hoạt chi bộ, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự  diễn biến”, “tự chuyển hóa”, có sai phạm.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, vấn đề nổi cộm ở cơ sở. Chỉ đạo việc điều tra, truy tố, xét xử đối với các vụ án gây thất thoát ngân sách nhà nước, những vụ án tham nhũng, tội phạm kinh tế. Đồng thời tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng của CB, ĐV; tiếp nhận và giải quyết kịp thời những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của CB, ĐV và nhân dân...

Bài, ảnh: BÁ SƠN

.
.