Đại hội MTTQ cấp cơ sở: Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng

22:48, 12/03/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã trên địa bàn tỉnh diễn ra đạt kết quả cao, thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

TIN LIÊN QUAN

Đến thời điểm này, gần 50% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh tổ chức xong đại hội mặt trận cấp cơ sở. Trong đó, 2 địa phương là Sơn Tịnh và Trà Bồng có 100% xã, thị trấn tổ chức xong đại hội. Đại hội đã hiệp thương, cử vào Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2019 - 2024 đều đảm bảo tiêu chuẩn số lượng, thành phần cơ cấu.

Các ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nghĩa Dõng (TP.Quảng Ngãi) nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt đại hội.
Các ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nghĩa Dõng (TP.Quảng Ngãi) nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt đại hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Văn Sáu cho biết: Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn đã làm tốt công tác chuẩn bị từ việc xây dựng báo cáo chính trị đến chuẩn bị nhân sự đại hội. Bên cạnh đó, trong công tác hướng dẫn chuẩn bị nhân sự đại hội MTTQ các cấp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ động tổ chức các đoàn công tác đi nắm tình hình, tâm tư của cán bộ mặt trận ở cơ sở về công tác chuẩn bị nhân sự đại hội MTTQ các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gắn với công tác tổ chức, nhân sự khi thực hiện theo Chỉ thị 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Để việc tổ chức đại hội MTTQ các cấp thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, công tác tuyên truyền cho đại hội đã được MTTQ các cấp đẩy mạnh với nhiều hình thức. Mặt trận Tổ quốc các địa phương đã xây dựng nhiều hình thức tuyên truyền như băng rôn, panô, áp phích, các hình ảnh hoạt động trước và trong đại hội cấp mình, để cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng hiểu rõ về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục đích của việc tổ chức đại hội, qua đó khơi dậy phong trào thi đua sôi nổi thông qua việc đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình của MTTQ các địa phương.

Hầu hết các đơn vị đều có công trình chào mừng đại hội gắn với đời sống, nhu cầu cấp thiết của nhân dân ở địa phương như làm nhà đại đoàn kết cho người nghèo, làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà sinh hoạt văn hóa... Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Quảng Ngãi Đoàn Hùng Cường cho biết: Sau thành công của đại hội điểm ở phường Trần Phú và xã Nghĩa Dõng, trong tháng 3 này, tất cả các xã, phường còn lại trên địa bàn thành phố sẽ đồng loạt tổ chức đại hội. Trong đó, có 8/23 xã, phường, thị trấn thí điểm thực hiện mô hình phó bí thư đảng ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam và thực hiện lộ trình kiêm nhiệm.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2019 - 2024  là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, tập hợp các tầng lớp nhân dân đoàn kết, chung sức thi đua phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đồng thời, phát huy dân chủ, vai trò giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bài, ảnh: SA HUỲNH
 

.
.