Hoàn thành đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện

14:37, 28/05/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Tính đến 25.5, Quảng Ngãi đã hoàn thành đại hội  MTTQ Việt Nam cấp huyện, thành phố. Theo đánh giá của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, việc tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện, thành phố đảm bảo đúng quy trình, tiến độ và quan tâm các khâu đột phá, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi của các tầng lớp nhân dân.

TIN LIÊN QUAN

Theo Chỉ thị 17 của Ban Bí thư, đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện, thành phố của Quảng Ngãi đã hoàn thành đúng kế hoạch đề ra. Đại hội đã hiệp thương cử 774 vị tham gia 14 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, thành phố khóa mới, với cơ cấu thành phần hợp lý, bảo đảm về số lượng và nâng cao về mặt chất lượng. Trong đó, nữ có 157 vị (chiếm 20%); người ngoài đảng có 195 vị (chiếm 25%); dân tộc có 194 vị (chiếm 25%); tôn giáo có 37 vị (chiếm 4,7%).

Các đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Sơn Tịnh biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội.
Các đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Sơn Tịnh biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội.


Tại hội nghị lần thứ nhất, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, thành phố khóa mới đã hiệp thương cử 13/14 Chủ tịch (khuyết Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Sơn); 22 Phó Chủ tịch (khuyến 4 vị so với đề án ở các huyện Sơn Tịnh, Sơn Tây, Trà Bồng và Tây Trà) và 15 ủy viên thường trực. Có 9/14 huyện, thành phố nhất thể hóa chức danh Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam.  

Để đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong hệ thống MTTQ và các tầng lớp nhân dân về xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ban Thường trực  Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đề nghị MTTQ các huyện, thành phố đã mở rộng thành phần mời tham gia ủy viên ủy ban MTTQ các cấp, đa dạng, nhưng phải đảm bảo chất lượng thể hiện được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường tỷ lệ ngoài Đảng, thành phần cá nhân tiêu biểu, dân tộc, tôn giáo cũng được chắt lọc kỹ. Nhờ đó, hầu hết Ủy ban MTTQ khoá mới đều đảm bảo cơ cấu, thành phần, bảo đảm tính đại diện, tính tiêu biểu, tính thiết thực.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền cũng được tập trung cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Một trong những nội dung được các huyện, thành phố tập trung là đánh giá kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác vận động, đoàn kết nhân dân; triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; đồng thời phân tích, thảo luận sâu về những nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện. Đặc biệt, trong 5 chương trình công tác của nhiệm kỳ này có nhiều nhiệm vụ, phần việc đột phá, được các địa phương đưa ra các chỉ tiêu cụ thể để phấn đấu thực hiện cho cả nhiệm kỳ.

Việc hoàn thành đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện, thành phố sẽ tạo thuận lợi về thời gian và các điều kiện cho việc tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIV, dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 7.2019. Hiện nay, công tác chuẩn bị nội dung các văn kiện đại hội, cơ cấu nhân sự cấp tỉnh tham gia nhiệm kỳ mới đều thực hiện theo đúng tinh thần Chỉ thị 17 của Ban Bí thư cũng như chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Bài, ảnh: SA HUỲNH

.
.