Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Trà Bồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 – 2024

21:42, 08/04/2019 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn) - Ngày 8.4,  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Trà Bồng đã tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024. 
Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến từng địa bàn dân cư, đã thu hút sự tham gia rộng rãi của hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân.
 
Qua đó đã khuyến khích sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả; phát huy nội lực để phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, hoàn thành nhiệm vụ của địa phương; tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhất là các nghị quyết chuyên đề liên quan trực tiếp đến công tác vận động của Mặt trận và các tổ chức thành viên.
 
Các phong trào thi đua yêu nước tạo được sự đồng thuận, thu hút sự tham gia sôi nổi của nhân dân, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Trà Bồng chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Trà Bồng chung tay vì người nghèo- không để ai bỏ lại phía sau”, xây dựng “Qũy Vì người nghèo”,…
 
 
 
Đến cuối năm 2018, toàn huyện có 5 nhà văn hóa xã, 20/55 nhà văn hóa thôn, 1 xã có khu thể thao đạt chuẩn, hơn 35.300 gia đình công nhận gia đình văn hóa, 413 khu dân cư được công nhận khu dân cư tiêu biểu,99/103 cơ quan văn hóa, 9/10 họ tộc đạt họ tộc văn hóa. MTTQ và các tổ chức thành viên đã vận động xây dựng Qũy vì người nghèo gần 11 tỷ đồng.
 
Đại hội xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh…
 
Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đồng thuận và phát triển, Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Trà Bồng khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 55 vị; cử Ban Thường trực gồm 4 vị. 
Ông Lê Kim Trinh tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Trà Bồng khóa XI nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội cũng hiệp thương cử 11 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
 
Tin, ảnh: A.KIỀU
.