Phát huy vai trò người có uy tín

22:06, 10/04/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, tỉnh ta đã chú trọng xây dựng người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương vùng đồng bào DTTS.

TIN LIÊN QUAN

Những tấm gương sáng

Tại xã Sơn Màu (Sơn Tây), người có uy tín trong đồng bào Ca Dong như ông Đinh Văn Gành, ở thôn Đắk Panh, luôn là tấm gương sáng để mọi người noi theo. Mới đây, ông Gành đã hiến 5.000m2 đất để làm đường, nhà văn hóa thôn. “Mình là người có uy tín cấp xã, nên phải gương mẫu thì nói bà con mới nghe, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước”, ông Gành chia sẻ.

Anh Đinh Văn Tinh, người có uy tín ở thôn Tang Tong, xã Sơn Liên (Sơn Tây) luôn gương mẫu, trách nhiệm trong công việc.Đảm bảo chính sách cho người có uy tín
Anh Đinh Văn Tinh, người có uy tín ở thôn Tang Tong, xã Sơn Liên (Sơn Tây) luôn gương mẫu, trách nhiệm trong công việc.Đảm bảo chính sách cho người có uy tín


Còn ở xã Sơn Liên (Sơn Tây), Trưởng thôn Tang Tong Đinh Văn Tinh cũng là người có uy tín trong đồng bào DTTS. Anh Đinh Văn Tình luôn sâu sát nắm bắt tình hình đời sống của người dân, thường xuyên tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời phản ánh lên cấp trên những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân.

Theo đề án vừa được phê duyệt, người có uy tín sẽ được hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định của Nhà nước nhằm động viên, khích lệ tinh thần làm việc. Cụ thể là, được cấp radio, báo; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và các khoản hỗ trợ về vật chất khác... Tổng kinh phí thực hiện đề án dự kiến 4 tỷ đồng/năm.

Thời gian qua, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS. Tính đến nay, tại các huyện có đồng bào DTTS sinh sống đã có 1.074 người có uy tín. Họ luôn thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình đối với cộng đồng xã hội, đi đầu trong công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các địa phương vùng đồng bào DTTS.

Người có uy tín đã tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào các DTTS chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động nhân dân xóa bỏ tập quán lạc hậu, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc; tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ người dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân...

Còn một số mặt hạn chế     

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, việc phát huy vai trò người có uy tín đã góp phần giữ vững và ổn định tình hình an ninh, trật tự vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, việc thực hiện đề án của Tỉnh ủy về xây dựng người có uy tín trong đồng bào DTTS vẫn còn một số hạn chế.

Một số cấp ủy đảng chỉ đạo triển khai đề án còn chậm và chưa toàn diện; hoạt động biểu dương người có uy tín chưa được tổ chức thường xuyên. Một số nơi xây dựng người có uy tín chưa đảm bảo chất lượng, hoạt động chưa đạt hiệu quả. Chính sách đối với người có uy tín chưa được quan tâm, nên chưa khuyến khích người có uy tín tích cực tham gia hoạt động lâu dài.

Để xây dựng và phát huy hơn nữa vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS, mới đây Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ ký Quyết định 1426 ban hành Đề án xây dựng người có uy tín trong đồng bào DTTS phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (thay thế Quyết định 9747 ngày 3.9.2009 ban hành Đề án xây dựng người có uy tín trong đồng bào DTTS).

Theo đó, quy định cụ thể điều kiện và đối tượng lựa chọn xây dựng người có uy tín; quyền lợi, nhiệm vụ của người có uy tín; chính sách cho người có uy tín. Số người có uy tín được xây dựng theo đề án là 443 người, trong đó cấp tỉnh 6 người, cấp huyện 68 người, cấp xã 369 người.

Bài, ảnh: PHƯƠNG LÝ

.
.