Công an huyện Minh Long: Tranh thủ già làng, người uy tín tham gia giữ gìn ANTT

Thứ Tư, 08:03, 12/10/2011 [GMT+7]
.

(QNg)- Huyện Minh Long có 52 già làng, người uy tín sinh sống ở 22 khu dân cư của 5 xã. Họ đã và đang đóng góp tích cực trong việc tuyên truyền, vận động con cháu trong gia đình, dòng họ tự giác thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nêu cao tinh thần cảnh giác, phát hiện và báo cáo các cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời các vụ việc có liên quan đến an ninh, trật tự; tham gia tích cực vào công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Hằng năm Công an huyện Minh Long đều tổ chức tập huấn cho các già làng, người có uy tín nhằm hỗ trợ những kiến thức về giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở. Nhờ vậy nhiều già làngï hoạt động tích cực. Cụ Nguyễn Đức Thịnh (ở thôn Hà Liệt, xã Long Hiệp), đã từng công tác và giữ chức vụ Bí thư  Huyện uỷ nên khi nghỉ hưu về địa phương cụ đặc biệt có uy tín với đồng bào ở đây. Tuy tuổi cao, sức yếu nhưng cụ vẫn thường xuyên đi đến từng nhà, từng khu dân cư để tuyên truyền, nhắc nhở bà con có nhận thức đúng về pháp luật, để tích cực tham gia công tác giữ gìn ANTT tại cơ sở.

Ở xã Long Hiệp còn có cụ Đinh Trọng Bơm (70 tuổi), ở thôn 1. Bản thân cụ chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động con cháu, người thân thực hiện tốt phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cụ đã cung cấp 12 nguồn tin liên quan đến ANTT, tham gia giải quyết 6 vụ tranh chấp mâu thuẫn đòi lại đất ông bà trong đồng bào dân tộc thiểu số, 2 vụ nghi kỵ cầm đồ thuốc độc, đã góp phần vào công tác giữ vững ANTT ở địa phương.

Ở xã Long Sơn có cụ Trần Đình Kỳ (80 tuổi) ở thôn Diên Sơn. Được sự hướng dẫn trực tiếp, trao đổi thông tin thường xuyên, kịp thời của Công an huyện về tình hình ANTT, cụ Kỳ luôn chú trọng vận động, giáo dục con cháu, bà con trong khu dân cư về lý tưởng, truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước để bà con thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; hiểu biết về chính sách dân tộc, tôn giáo, không nghe theo lời các phần tử xấu xúi giục, lôi kéo làm những việc trái pháp luật.

Ở xã Long Mai có cụ Đinh Xông (68 tuổi)ï đã chủ động nắm tình hình ở khu dân cư, phát hiện và cung cấp kịp thời nhiều thông tin có giá trị liên quan đến hoạt động tuyên truyền đạo trái phép, không để bà con nghe lời của những kẻ xấu. Bản thân cụ Đinh Xông còn tích cực tham gia tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách tôn giáo, dân tộc cho bà con. Cụ luôn thể hiện là người gương mẫu trong phát triển kinh tế gia đình, xoá đói giảm nghèo, trong xây dựng khối đoàn kết toàn dân và chủ động tham gia phối hợp hoà giải những vụ việc phát sinh ở khu dân cư, bản làng.

Bằng những việc làm cụ thể, các cụ Nguyễn Đức Thịnh, Đinh Trọng Bơm, Trần Đình Kỳ và Đinh Xông cùng với đội ngũ già làng, người uy tín ở huyện Minh Long đã là những tuyên truyền viên quan trọng, là cầu nối giữa chính quyền với đồng bào các dân tộc thiểu số, tích cực góp phần vào việc giữ gìn ANTT ngay tại từng bản làng, thôn xóm và khu dân cư.

NGUYỄN VĂN
.