Để việc thực hiện Chỉ thị 05 đi vào thực chất

02:04, 13/04/2019
.

(Báo Quảng Ngãi)- Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian qua từng bước đi vào cuộc sống với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tiễn. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục, để chuyên đề năm 2019 đi vào thực chất.

TIN LIÊN QUAN

Theo đánh giá của Tỉnh ủy, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 được cấp ủy các cấp trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện với tinh thần quyết tâm, chủ động, sáng tạo, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục.

Đó là, việc thực hiện Chỉ thị 05 ở một số địa phương, đơn vị còn mang tính hình thức, chiếu lệ. Việc xây dựng mô hình làm theo Bác cũng như việc đăng ký, cam kết của một số tập thể, cá nhân còn chung chung, thiếu cụ thể, không sát với chức trách, nhiệm vụ và chuyên đề của năm. Một số cơ quan, đơn vị đăng ký mô hình còn hình thức, thiếu sáng tạo...

Cán bộ Phòng quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh) nỗ lực giải quyết hồ sơ cho người dân.
Cán bộ Phòng quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh) nỗ lực giải quyết hồ sơ cho người dân.


Từ những hạn chế nói trên, để thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nội dung quan trọng, thường xuyên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; tập trung khắc phục, ngăn chặn bệnh thành tích, hình thức, phô trương.

Đồng thời, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực, gần dân, sát dân, lắng nghe, giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc chính đáng của nhân dân; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

Việc tổ chức thực hiện chuyên đề học Bác năm 2019 phải trở thành công việc tự giác, thường xuyên. Bí thư cấp ủy, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện tránh tình trạng chung chung, hình thức, chiếu lệ. Việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 phải gắn với chủ đề của tỉnh là “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ phải theo chủ điểm hằng quý, cụ thể là quý I/2019 “Tập trung giải quyết những kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân”; quý II/2019 “Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”; quý III/2019 “Chăm lo đời sống của nhân dân và gia đình chính sách”; quý IV/2019 “Xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất trong nhân dân”.

Tại Đảng bộ Công an tỉnh, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019  gắn với thực hiện phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Bí thư Chi bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh), Thượng tá Nguyễn Hoanh cho biết: Qua sinh hoạt chuyên đề 2019, cán bộ, đảng viên trong chi bộ xác định rõ hơn về nội dung, ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Có 100% cán bộ, đảng viên đăng ký thực hiện nghiêm túc lễ tiết, tác phong theo quy định của ngành, tận tụy trong công việc, đặc biệt là xây dựng và thực hiện văn hóa ứng xử đúng quy định khi tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ nhấn mạnh: "Cán bộ, đảng viên cần phải học Bác ở phương châm “nói ít làm nhiều”, phải hiểu người dân đang cần gì, muốn gì mà phục vụ. Cán bộ, đảng viên, những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, phải là “công bộc của dân”, là tấm gương “cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư”, cần mẫn trong công việc và phải làm việc hiệu quả".


Bài, ảnh: BÁ SƠN


.