Những chuyển biến tích cực trong thực hiện Chỉ thị 05

09:04, 14/04/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Qua hai năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, hầu hết các ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh đều tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và đạt nhiều kết quả tích cực.

TIN LIÊN QUAN


Trên cơ sở nội dung Chỉ thị 05, các cấp ủy trong tỉnh đã cụ thể hóa và ban hành kế hoạch thực hiện sát đúng với điều kiện thực tế của mỗi đơn vị, địa phương. Cán bộ, đảng viên, viên chức và các tầng lớp nhân dân đã nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nên kết quả làm theo Bác có nhiều chuyển biến tích cực.  Cán bộ, đảng viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc; thay đổi tác phong, lề  lối làm việc theo hướng phục vụ nhân dân, doanh nghiệp. Vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được phát huy.

Chi bộ thôn Thạch By II, xã Phổ Thạnh (Đức Phổ) bàn giải pháp vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới.
Chi bộ thôn Thạch By II, xã Phổ Thạnh (Đức Phổ) bàn giải pháp vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới.


Việc học tập và làm theo Bác luôn được các cấp ủy, đơn vị trong tỉnh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện các chỉ tiêu của nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra. Cùng với đó là tập trung thực hiện có hiệu quả Quyết định 306 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Duy trì và nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa bí thư cấp ủy với nhân dân, để kịp thời lắng nghe, giải quyết và kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những vướng mắc, bức xúc, nổi cộm ở cơ sở.

 Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị, ngành, đoàn thể đã chủ động, sáng tạo trong việc chọn chủ đề, chủ điểm sinh hoạt hằng quý. Việc bình chọn, biểu dương, giới thiệu “Những tấm gương bình dị mà cao quý” ở các cấp trong tỉnh đã kịp thời nhân rộng những gương người tốt, việc tốt. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã lựa chọn, xây dựng được nhiều mô hình làm theo Bác và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Sơn Hà Nguyễn Tùng Sơn cho biết: Nội dung làm theo Bác được Ban Thường vụ Huyện ủy lựa chọn là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc, tồn đọng trên địa bàn huyện, nhất là tình trạng phá rừng, nghi kỵ đồ độc, tảo hôn; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; sửa đổi tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức...

Qua đó, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức đã nâng lên và được nhân dân đánh giá cao. Xuất hiện nhiều mô hình làm theo Bác có hiệu quả, như: Đảng ủy xã Sơn Thượng, đã tập trung giải quyết dứt điểm tranh chấp đất tại thôn Tà Pa.

Chi bộ Kho bạc Nhà nước huyện cải cách thái độ, lề lối làm việc của cán bộ, công chức nhằm nâng cao chất lượng phục vụ. Hay như Đảng ủy Ban Chỉ huy quân sự huyện đề ra quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức thông qua việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; khắc phục những hạn chế, tồn tại được chỉ ra sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 và những vấn đề vừa mới phát sinh; tăng cường công tác tự phê bình và phê bình...

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đức Phổ Vũ Minh Tâm thì cho biết: Huyện ủy đã chọn hai mô hình để triển khai thực hiện trên địa bàn huyện. Đó là mô hình “4 đúng, 4 phải, 3 sát”. Trong đó "4 đúng" là: Đúng giờ, đúng kế hoạch, đúng chức trách nhiệm vụ và đúng chủ trương, chính sách, pháp luật; "4 phải" là: Phải minh bạch, phải tận tình, phải chính xác, phải đúng hẹn; "3 sát" là: Sát dân, sát việc, sát cơ sở. Mô hình này đã triển khai thực hiện đối với các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp.

Các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch và tiêu chí thực hiện từng nội dung của mô hình sát với chức năng, nhiệm vụ. Còn mô hình “Mỗi đảng viên vận động ít nhất 2 hộ dân đi dự sinh hoạt khu dân cư, tổ dân phố; vận động ít nhất 1 hộ dân không đổ rác thải, nước bẩn gây ô nhiễm môi trường...; phát hiện và tham gia giải quyết bức xúc của nhân dân ở cơ sở” hiện đã có 2.077/2.200 đảng viên của các chi bộ thôn, tổ dân phố đăng ký thực hiện...
 

Bài, ảnh: BÁ SƠN

 


.