Cập nhật lúc: 21:18, 18/05/2017 [GMT+7]
.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị


(Baoquangngai.vn)- Sáng 18.5, Ban Bí thư TƯ Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng;  Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo TƯ Mai Văn Ninh và Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Lâm Phương Thanh chủ trì hội nghị. 

TIN LIÊN QUAN

Dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi có Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Viết Chữ; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lê Quang Thích, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, UBND tỉnh, lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố.
 
Báo cáo sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo TƯ Mai Văn Ninh trình bày tại hội nghị cho biết: Qua 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã đạt được những kết quả bước đầu, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016 và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
 
Ngày càng xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu học tập và làm theo Bác, đổi mới tác phong công tác, gần dân, sát dân, vì dân, “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”, dám làm, dám chịu trách nhiệm, làm việc khoa học... được nhân dân đồng tình, ủng hộ.
 
Nhiều cấp ủy các cấp thể hiện sự năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị 05 bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, trong đó có việc kế thừa kinh nghiệm và kết quả gần 15 năm liên tục thực hiện việc học tập và làm theo Bác. Việc đưa chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng trở thành nền nếp ở nhiều địa phương, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở cơ sở và trong các cơ quan, đơn vị.
 
Việc thực hiện Chỉ thị 05 tiếp tục góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần giải quyết có hiệu quả nhiều vụ việc nổi cộm, phức tạp ở các địa phương, đơn vị. 
 
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi
 
Ban Tuyên giáo TƯ cũng đề ra một nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Đó là tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và xã hội. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn liền với việc thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, trước hết là Nghị quyết TƯ 4 khóa XII, các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về phòng chống tham nhũng, lãng phí.  
 
Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị.
 
Tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực. Đồng thời, tổ chức học tập chuyên đề năm 2017 và chuyên đề của các năm tiếp theo bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả. Hàng năm, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên phải xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện  theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Trong tổ chức thực hiện, đề cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt, trước hết là người đứng đầu gương mẫu, đi đầu trong việc học tập, làm theo Bác để cán bộ, đảng viên và nhân dân noi theo.
 
Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo TƯ cho đại diện Hội Cựu chiến bỉnh tỉnh- tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo TƯ cho Hội Cựu chiến bỉnh tỉnh- tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Phát biểu kết luận tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng cho rằng việc học tập và làm theo Bác đã thực sự lan tỏa trong cuộc sống và đạt được nhiều kết quả tích cực, đáng khích lệ.
 
Việc thực hiện Chỉ thị 05 trong thời gian tới cần gắn chặt với việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của TƯ, trong đó chú trọng gắn với việc thực hiện Nghị quyết TƯ 4, khóa XII; phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền…
 
Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo TƯ đã khen thưởng 28 tập thể và 48 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
N.Đức
 
.