Thực hiện Chỉ thị 05 năm 2018: Chú trọng việc làm theo của cán bộ, công chức, viên chức

02:01, 10/01/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sau hơn một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, gắn với giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở địa phương, đơn vị, với sự tham gia tích cực, gương mẫu của đa số cán bộ chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở, đã từng bước củng cố và tạo niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

TIN LIÊN QUAN

Năm 2017, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã cụ thể hóa chủ đề học tập và làm theo Bác và đã triển khai thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả. Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã gương mẫu xây dựng kế hoạch tự rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; có lập trường tư tưởng vững vàng, gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cán bộ Bộ phận một cửa của UBND huyện Đức Phổ tiếp nhận hồ sơ của công dân.
Cán bộ Bộ phận một cửa của UBND huyện Đức Phổ tiếp nhận hồ sơ của công dân.


Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng thể hiện sự năng động, sáng tạo, quyết tâm cao trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 bằng những cách làm mới, thiết thực, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, CCVC. Qua đó, góp phần khắc phục cách làm mang tính hình thức, nể nang, né tránh, ngại va chạm, củng cố niềm tin của quần chúng vào sự lãnh đạo của Đảng; quản lý, điều hành của chính quyền.
 

 Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Văn Hào, cho biết: Năm 2018, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ có bước phát triển mới. Cùng với việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng của các cấp ủy, Mặt trận, đoàn thể các cấp, còn khuyến khích phát hiện điển hình qua các kênh báo chí. Học Bác là tu dưỡng, rèn luyện suốt đời. Mỗi tấm gương sáng dù ở đâu, làm công việc gì, họ đều luôn ý thức để không ngừng phấn đấu, tiếp tục lan tỏa, nhân rộng việc làm tốt trong cộng đồng. Đó là cách học và làm theo Người một cách hiệu quả nhất.

Thực hiện chủ đề năm 2018 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” là sự tiếp nối của việc thực hiện chủ đề năm 2017 nhưng với các nội dung cụ thể hơn, sát thực hơn, nhằm tạo chuyển biến thực sự về đạo đức, lối sống và phong cách, tác phong công tác, trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ đảng viên, CB, CCVC, nhất là người đứng đầu. Một trong những nội dung trọng tâm của việc thực hiện Chỉ thị 05 trong năm nay là đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng gương điển hình và thực hiện các mô hình làm theo Bác từ cơ sở.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đức Phổ Nguyễn Văn Hường, cho biết: Qua nghiên cứu các mô hình được gợi ý, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thống nhất thực hiện 2 mô hình. Cụ thể là: Mô hình “4 đúng, 4 phải, 3 sát” (4 đúng ở đây được hiểu là: Đúng giờ, đúng kế hoạch, đúng chức trách nhiệm vụ và đúng chủ trương, chính sách, pháp luật; 4 phải là: Phải minh bạch, phải tận tình, phải chính xác, phải đúng hẹn; 3 sát là: Sát dân, sát việc, sát cơ sở) tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang và mô hình mỗi đảng viên vận động ít nhất 2 hộ dân đi dự sinh hoạt khu dân cư, tổ dân phố tại đảng ủy các xã, thị trấn. Lý do chọn 2 mô hình này là vì tính thiết thực, vừa thể hiện tính trách nhiệm, vừa tăng cường mối quan hệ giữa cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Huyện sẽ quyết tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả 2 mô hình này, nhằm tạo chuyển biến thực sự và rõ nét trong năm 2018.

Đặc biệt, năm 2018 cách thức biểu dương khen thưởng những điển hình “người tốt, việc tốt làm theo lời Bác”, “những tấm gương bình dị mà cao quý” cũng có nét mới hơn. Ngoài biểu dương từ cơ sở đến cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự kiến sẽ tổ chức giao lưu với các điển hình tiên tiến trên sóng phát thanh, truyền hình, tổ chức lễ báo công tại Nhà lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng, hoặc tổ chức cho các tập thể, cá nhân giao lưu với điển hình các tỉnh, thành phố khác.


Bài, ảnh: THANH THUẬN

 


.