Công tác cán bộ: Cần một tầm nhìn chiến lược

08:01, 06/01/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Trong 3 nhiệm kỳ qua, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đều xác định, phát triển nguồn nhân lực là một trong ba khâu đột phá, nhằm tạo nền tảng để tỉnh phát triển nhanh và bền vững. Tỉnh ủy đã xây dựng và ban hành các nghị quyết chuyên đề về phát triển nguồn nhân lực. Trong đó, coi việc phát triển nguồn cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị có vai trò chính yếu và có tính chất quyết định.

TIN LIÊN QUAN


Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng và lãnh đạo cơ quan, đơn vị đã thực hiện đúng phương châm, quy trình công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý. Nhờ đó đã bảo đảm được yêu cầu trẻ hoá đội ngũ cán bộ chủ chốt; bảo đảm yêu cầu số lượng quy hoạch cấp ủy đạt từ 1,5 - 2 lần so với số lượng cấp ủy cần bầu. Việc quy hoạch thực hiện theo phương châm “mở” và “động”, mỗi chức danh được quy hoạch 2 - 3 cán bộ; giãn cách giữa các độ tuổi là 5 năm.

 Giám đốc Sở Nội vụ Đoàn Dụng trao quyết định tuyển dụng công chức năm 2017.  Ảnh: BS
Giám đốc Sở Nội vụ Đoàn Dụng trao quyết định tuyển dụng công chức năm 2017. Ảnh: BS

Chất lượng quy hoạch ngày càng tốt hơn, bảo đảm yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện và năng lực thực hiện nhiệm vụ. Trước khi đưa vào quy hoạch, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương đều thực hiện việc nhận xét, đánh giá cán bộ kết hợp với công tác thẩm định lịch sử chính trị đối với từng cá nhân. Qua đó đã đạt được những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh.
 

"Tỉnh đang tập trung thực hiện Nghị quyết 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Việc sắp xếp này chắc sẽ gặp nhiều khó khăn, song chúng ta phải làm để tổ chức bộ máy thật sự tinh gọn về tổ chức và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội của tỉnh ngày càng phát triển..."
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy NGUYỄN CHÍN

Tỉnh còn tổ chức thi tuyển, tuyển dụng và xét tuyển cán bộ, công chức theo đúng quy định. Số cán bộ, công chức được tuyển dụng vào hệ thống chính trị, các đơn vị sự nghiệp bảo đảm đạt các tiêu chí về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Thu hút được nhiều tiến sĩ, thạc sĩ và những người tốt nghiệp đại học loại giỏi về tỉnh công tác. Trong đó có 70 sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy tăng cường về công tác tại các xã, phường, thị trấn, góp phần thay đổi cung cách làm việc, giải quyết công việc ở cơ sở hiệu quả hơn.

Tỉnh cũng ban hành Đề án đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và thu hút nhân lực có trình độ cao của tỉnh; đồng thời cử nhiều lượt cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước. Qua đó góp phần từng bước chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn chức danh. Việc điều động, luân chuyển được thực hiện thường xuyên. Số cán bộ được luân chuyển đều nhanh chóng tiếp cận với công việc mới, nắm bắt tốt tình hình, cùng với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bí thư Huyện ủy Tây Trà Phạm Xuân Vinh, cho biết: Thực hiện các nghị quyết, kết luận chuyên đề về công tác cán bộ của tỉnh, Huyện ủy Tây Trà bước đầu cũng đã xây dựng được một nguồn lực cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong hệ thống chính trị của huyện.

Tuy nhiên, trong công tác cán bộ, Tỉnh ủy nói chung, Huyện ủy Tây Trà nói riêng, cần có tầm nhìn chiến lược trong công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm...; đồng thời cần phải linh động trong công tác này để đáp ứng nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, sử dụng có hiệu quả những cán bộ thật sự có năng lực chuyên môn.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín, cho biết, trong 20 năm qua, tỉnh ta đã có những bước đột phá lớn trong công tác cán bộ. Từ chỗ chúng ta không chủ động nhân lực để thực hiện các bước làm công tác nhân sự, thì nay đã chủ động hơn; số cán bộ được rèn luyện, đào tạo, được trải nghiệm qua nhiều vị trí công tác và đã khẳng định được năng lực. Đây là thước đo đánh giá sự trưởng thành của đội ngũ cán bộ, công chức từ tỉnh đến cơ sở. Sau khi quy hoạch, tỉnh thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, điều động, bổ nhiệm để các đồng chí phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng, để đến khi thực hiện công tác nhân sự, thì những đồng chí được quy hoạch hội đủ điều kiện và đáp ứng yêu cầu đặt ra.


BÁ SƠN


 


.