Ba Tơ: Thực hiện Chỉ thị 05 bằng việc làm thiết thực

09:10, 04/10/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở huyện Ba Tơ đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi, với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực...

TIN LIÊN QUAN


Từ mô hình treo ảnh Bác

Mặc dù mới triển khai từ đầu năm 2017, nhưng mô hình treo ảnh Bác Hồ đã trở thành phong trào có sức lan tỏa sâu rộng và nhận được sự hưởng ứng của hội viên phụ nữ xã Ba Vì và Ba Điền. Sau khi phát động, chị em hội viên dọn dẹp tường nhà, phòng khách, chuẩn bị vị trí trang trọng, tôn nghiêm để treo ảnh Bác.

Nhiều gia đình hội viên phụ nữ ở xã Ba Vì (Ba Tơ) treo ảnh Bác Hồ ngay góc học tập của con em.
Nhiều gia đình hội viên phụ nữ ở xã Ba Vì (Ba Tơ) treo ảnh Bác Hồ ngay góc học tập của con em.


Đến nay, tại hai xã này đã có gần 800 hộ gia đình hội viên phụ nữ treo ảnh Bác Hồ trang trọng tại nhà. Việc treo ảnh Bác Hồ không chỉ tạo sự chuyển biến tích cực cả về ý thức và hành động của mỗi người dân xã Ba Vì và Ba Điền, mà còn lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách của Bác từ những việc làm nhỏ nhất, như giúp nhau phát triển kinh tế, tuyên truyền vận động, giúp nhau khi khó khăn, hoạn nạn, giúp nhau về ngày công, hăng hái thi đua học tập, lao động, sản xuất và nhiệt tình góp công sức xây dựng quê hương.

Chị Phạm Thị Sá, ở thôn Nước Y Vang, xã Ba Vì cho biết: "Mỗi ngày nhìn tấm ảnh Bác Hồ, chúng tôi như được nhắc nhở phải cố gắng phấn đấu làm được nhiều việc tốt theo lời Bác dạy".

Đến những cách làm sáng tạo

Để thực hiện Chỉ thị 05 có hiệu quả, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức trong toàn đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Tơ còn tập trung lãnh đạo, triển khai đến cơ sở, với phương châm chuyển từ “học tập” sang “làm theo” và coi đây là công việc tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Theo đó, Ba Tơ đã xây dựng gần 240 mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, nhiều gương điển hình tiên tiến, “người tốt việc tốt”...

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ba Tơ Lương Xuân Hạ cho biết: Để việc “làm theo” đạt kết quả, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch cụ thể theo chủ đề từng năm phù hợp với tình hình thực tế ở từng địa phương, đơn vị. Ban Thường vụ đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đơn vị chủ động lựa chọn một số nội dung trọng tâm, đột phá ở đơn vị mình, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết.

Đồng thời, thường xuyên đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng của chi bộ, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và việc thực hiện Quy định số 101 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp...

Hai năm qua, việc học tập và làm theo Bác ở Ba Tơ đã tạo sự chuyển biến rõ nét về giáo dục tư tưởng chính trị, rèn luyện phong cách làm việc khoa học, hiệu quả, sâu sát cơ sở; khắc phục tình trạng cán bộ, đảng viên, công chức quan liêu, xa dân, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân; thiếu ý thức kỷ luật, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, tham nhũng, lãng phí; nâng cao trách nhiệm, quyết liệt hơn trong “nói đi đôi với làm”.


Bài, ảnh: THANH THUẬN 


.