Cập nhật lúc: 06:24, 04/05/2014 [GMT+7]
.

Chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng


(Báo Quảng Ngãi)- 39 năm sau ngày giải phóng, nhìn lại chặng đường đã qua, từ cán bộ, đảng viên đến nhân dân trong tỉnh ai cũng dâng lên cảm xúc tự hào. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, kinh tế, văn hóa-xã hội không ngừng phát triển, quốc phòng-an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến mới...

TIN LIÊN QUAN

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, nhất là từ khi tỉnh nhà được tái lập, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phát huy những tiềm năng và thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế và giành được những thành tựu quan trọng.

 

Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVIII , nhiệm kỳ 2010-2015 ra mắt tại đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII.
Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVIII , nhiệm kỳ 2010-2015 ra mắt tại đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII.


Từ một vùng đất bị chiến tranh tàn phá nặng nề, nhưng cán bộ và nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, phát huy nội lực, tận dụng có hiệu quả các nguồn lực nên đến nay đã có nhiều thay đổi rất lớn. Hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư ngày càng đồng bộ, bộ mặt nông thôn, thành phố ngày càng khang trang; đời sống nhân dân, nhất là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, biển, đảo được cải thiện cơ bản, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm.

Đặc biệt, năm 2013, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai và bị tác động bởi những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, nhưng nền kinh tế của tỉnh vẫn tiếp tục phát triển và duy trì được đà tăng trưởng, đạt tốc độ tăng trưởng GDP 12,1%. Điều này phản ánh sự phát triển vượt bậc của Quảng Ngãi trong năm qua, đặc biệt là ngành công nghiệp. Quảng Ngãi cũng đứng thứ 4 cả nước về thu ngân sách và đứng thứ 8 về xuất nhập khẩu. GDP bình quân đầu người đạt 2.040 USD năm 2013, cao hơn kế hoạch đề ra (1.930 USD).

Đi đôi với phát triển kinh tế, công tác xây dựng Đảng cũng được Đảng bộ xác định là nhiệm vụ then chốt. Kể từ ngày tái lập tỉnh đến nay, sự lớn mạnh của Đảng bộ tỉnh ta thể hiện rõ nét qua từng năm. Hiện toàn Đảng bộ tỉnh có 19 đảng bộ trực thuộc bao gồm 14 đảng bộ huyện, thành uỷ; 2 đảng bộ khối cơ quan, doanh nghiệp và 3 đảng bộ lực lượng vũ trang với tổng số trên 800 tổ chức cơ sở đảng, gần 44.000 đảng viên.  

Kết quả phân loại tổ chức cơ sở đảng từng năm cho thấy tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh đã tăng dần. Năm 2013, có 578 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh (gần 72%); 168 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ (20,8%); trên 4.000 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (gần 10%) và gần 30.000 đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ (73%). Nhìn ở góc độ công tác đảng viên, cơ cấu thành phần và chất lượng đội ngũ đảng viên trong ngần ấy năm cũng có sự thay đổi đáng kể. Trước năm 2000, trung bình mỗi năm toàn Đảng bộ chỉ kết nạp khoảng dưới 1.000 đảng viên mới, thì năm 2013 toàn Đảng bộ đã kết nạp được trên 2.000 đảng viên mới, đạt 117,71% kế hoạch năm.

Công tác tổ chức cán bộ được triển khai thực hiện đạt hiệu quả, thể hiện qua công tác đánh giá, quy hoạch cán bộ được quan tâm và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng. Nhất là từ khi có Nghị quyết TƯ 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HÐH đất nước và Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị “về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ưu tiên luân chuyển cán bộ được quy hoạch dự nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý, có triển vọng, trình độ, nhiệt tình công tác, khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chú trọng những địa phương khó khăn, những nơi thiếu cán bộ.

Cùng với đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cũng được chú trọng nhiều hơn, nhất là cán bộ trong diện quy hoạch. Năm 2013 tỉnh ta đã cử 8 cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đi học thạc sĩ; 1 cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước về kinh tế tại Nhật Bản; 1 cán bộ tham gia đoàn nghiên cứu tại Singapore; 2 cán bộ đi học lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cán bộ cao cấp; gần 170 cán bộ học các lớp cao cấp lý luận chính trị-hành chính…

Đầu tháng 4.2014 vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tổ chức lớp bồi dưỡng cho 60 học viên là cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý của tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Đây là lớp học đầu tiên được tổ chức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh, khẳng định quyết tâm của Đảng bộ tỉnh trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu của thời kỳ CNH, HĐH đất nước.

Với những bước chuyển không ngừng trong suốt 39 năm, Đảng bộ tỉnh ta đang tiếp tục phát huy thành tựu công tác xây dựng Đảng, tiếp tục lãnh đạo toàn dân, toàn quân trong tỉnh thực hiện nhiệm vụ chính trị giai đoạn phát triển mới của tỉnh nhà. Đặc biệt, với những kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, xây dựng Đảng sẽ tạo nền móng và niềm tin vững chắc để Đảng bộ tỉnh tiếp tục gặt hái được những thành tựu mới trong năm 2014.

Trước mắt, trọng tâm nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng hiện nay là tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở nông thôn, miền núi; tăng cường công tác phát triển đảng viên mới và triển khai đồng bộ, nâng cao chất lượng trong thực hiện các khâu của công tác cán bộ. Đặc biệt là, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt Nghị quyết TƯ 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2014 “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”…

Bài, ảnh: Thanh Thuận

 

.