Cập nhật lúc: 10:04, 15/03/2014 [GMT+7]
.
Chào mừng Đại hội điểm MTTQVN thành phố Quảng Ngãi (nhiệm kỳ 2014-2019):

Sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân


(Báo Quảng Ngãi)- Trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQ VN TP. Quảng Ngãi đã tạo được dấu ấn mới trong quá trình vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia thi đua lao động sản xuất, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống gia đình, góp phần thực hiện mục tiêu đưa TP. Quảng Ngãi trở thành đô thị loại II vào năm 2015.

TIN LIÊN QUAN

Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ 2009-2014 là, Ủy ban MTTQ VN thành phố đã phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, gắn kết việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” với việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Đến nay, 166/166 khu dân cư trên địa bàn đã đi vào hoạt động nền nếp, chất lượng hoạt động được nâng lên và mang lại hiệu quả thiết thực. Trong đó, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, nhất là quyền làm chủ trực tiếp ở các khu dân cư. Kết quả, toàn thành phố có gần 82% gia đình, 71% thôn, tổ dân phố và 98% cơ quan đạt danh hiệu văn hóa.

 

Đồng chí Phạm Câu - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Quảng Ngãi (bên phải) trao tiền ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lụt.
Đồng chí Phạm Câu - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Quảng Ngãi (bên phải) trao tiền ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lụt.


Đồng thời Mặt trận còn vận động nhân dân đóng góp hàng ngàn tỷ đồng để cùng với Nhà nước đầu tư xây dựng 136.666 m2 đường giao thông thôn hẻm phố; lát vỉa hè trên 115.227m2; xây dựng 308 tuyến điện chiếu sáng đường thôn, hẻm phố; xây dựng 27 điểm sinh hoạt thôn, tổ dân phố. Đến nay toàn thành phố có 75/166 thôn, tổ dân phố có điểm sinh hoạt. Với phương thức xã hội hóa, trên địa bàn thành phố đã xây dựng 1 nhà văn hóa và 8 sân bóng mini, các cơ sở luyện tập thể dục, thể thao phục vụ nhu cầu rèn luyện sức khỏe của nhân dân.

Hệ thống cấp nước sinh hoạt đô thị được tiếp tục đầu tư, mở rộng, tỷ lệ người dùng nước sạch đạt 67%; tỷ lệ nước thải sinh hoạt được xử lý đạt 60%. Thu gom và xử lý rác thải đạt 85%. Đã triển khai trồng 1.300 cây xanh trên 14 tuyến đường, 11.725m2 thảm cỏ. Thực hiện Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố, gắn với việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức và hành động của nhân dân trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị gắn với phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương.  

Nhân dân đã tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, giúp nhau phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 7,25% năm 2009 xuống còn 2,59% vào cuối năm 2013. Từ năm 2009 đến năm 2013 Quỹ vì người nghèo đã vận động được trên 3,4 tỷ đồng, trong đó cấp thành phố vận động trên 1,3 tỷ đồng; cấp xã, phường vận động 2,1 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này đã xây mới và sửa chữa 144 nhà ở (chỉ tiêu 47 nhà) cho hộ nghèo; hỗ trợ cây, con giống và phương tiện sản xuất, tặng xe đạp cho học sinh nghèo; tặng quà cho hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam/dioxin nhân dịp Tết Nguyên đán; hỗ trợ chữa bệnh cho người bị bệnh hiểm nghèo… với tổng số tiền trên 3,5 tỷ đồng.

Với kết quả đó, trong nhiệm kỳ có 5 đơn vị xã, phường được Uỷ ban Trung ương MTTQVN cấp Bằng ghi công hoàn thành xoá xong nhà ở tạm bợ, dột nát cho các hộ nghèo. Bên cạnh đó, phong trào “Đền ơn - đáp nghĩa” cũng được các tầng lớp nhân dân, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ - CNVC - lao động tham gia bằng tình cảm sâu nặng và trách nhiệm cao cả, thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta. MTTQVN thành phố và các xã, phường, tổ chức thành viên đã phối hợp cùng chính quyền vận động đóng góp xây dựng 47 nhà tình nghĩa, thăm và hỗ trợ khó khăn cho gia đình thuộc các đối tượng chính sách như: Thương binh, liệt sĩ, Mẹ VNAH và gia đình có công cách mạng.

Đường phố Quảng Ngãi.
Đường phố Quảng Ngãi.


Đồng chí Nguyễn Quang Vinh - Chủ tịch UBMTTQVN TP. Quảng Ngãi cho biết: Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, hoạt động của Ủy ban MTTQVN các cấp trên địa bàn thành phố và các tổ chức thành viên đã có bước đổi mới, đạt hiệu quả thiết thực, nhất là trong công tác tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chính sách khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhờ vậy, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ngày càng đi vào cuộc sống, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, nhiệm kỳ 2009-2014.

MTTQVN các cấp trên địa bàn và các tổ chức thành viên còn vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tham gia tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, bầu cử đại biểu HĐND các cấp, tiếp xúc cử tri, công tác giám sát, tổ chức tốt công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết TƯ4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng” đã góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền thành phố thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Qua đó đã xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy đảng và chính quyền.

Trong nhiệm kỳ tới, MTTQVN thành phố tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Tăng cường củng cố và mở rộng khối đoàn kết toàn dân ở địa phương, hướng mạnh về các khu dân cư để triển khai các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, “Ngày vì người nghèo” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để vượt qua những khó khăn, thách thức về kinh tế - xã hội.

Thực hiện tốt hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân và hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Không ngừng xây dựng và củng cố về tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đoàn kết dân tộc trong tình hình mới. Phấn đấu có trên 90% hộ gia đình, 65% thôn, tổ dân phố; 20% xã, phường đạt chuẩn văn hoá; 100% hộ gia đình xử lý rác thải hợp vệ sinh, trong đó có 95% gia đình đăng ký đổ rác với Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi; 100% thôn, tổ dân phố thực hiện tốt quy ước, hương ước cộng đồng; 100% xã, phường không có người lang thang, ăn xin…

Nhìn lại kết quả hoạt động trong 5 năm qua, công tác Mặt trận ở TP. Quảng Ngãi đã ghi thêm những thành tích mới. Đại hội đại biểu MTTQVN TP. Quảng Ngãi lần thứ IX biểu thị sự đoàn kết, kế thừa truyền thống và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường và quyền làm chủ của nhân dân. Đây là những kinh nghiệm quý báu, là điểm tựa vững chắc để Mặt trận Tổ quốc thành phố khẳng định vai trò, vị thế của mình trong tiến trình xây dựng TP. Quảng Ngãi văn minh, giàu đẹp, đạt tiêu chuẩn đô thị loại II vào năm 2015.


  Bài, ảnh: THANH THUẬN

 

.