Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng: Giải pháp xây dựng Đảng vững mạnh

08:04, 16/04/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Trong những năm qua, Huyện ủy Bình Sơn đã có nhiều chủ trương, biện pháp trong chỉ đạo, lãnh đạo nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, nhất là sau kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết TƯ 4. Nhờ đó, chất lượng của các chi, đảng bộ trực thuộc ngày càng được nâng cao, đáp ứng nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đổi mới công tác sinh hoạt

Để nâng cao chất lượng hoạt động, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn đã chủ động xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ cấp ủy và chỉ đạo các cấp uỷ đề ra giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt. Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của đảng ủy xã, thị trấn đối với các chi bộ trực thuộc đảng ủy.

Bộ mặt nông thôn ở huyện Bình Sơn đang ngày càng phát triển.
Bộ mặt nông thôn ở huyện Bình Sơn đang ngày càng phát triển.


Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo của chi bộ đối với các hội đoàn thể, mặt trận. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của đảng ủy và chi uỷ đối với tổ chức đảng, đảng viên để kịp thời phát hiện, khắc phục những vi phạm các quy định, nguyên tắc của Đảng, đảm bảo vai trò hạt nhân lãnh đạo; kiên quyết xử lý những tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm nguyên tắc Đảng và pháp luật Nhà nước.

Bí thư Đảng ủy xã Bình Chương Phạm Văn Hùng cho biết: Để nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ cơ sở, Đảng ủy xã đưa cán bộ chủ chốt các ngành của xã về sinh hoạt tại chi bộ cơ sở để kịp thời cung cấp thông tin, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến chi bộ và đảng viên; đồng thời nắm bắt tình hình ở cơ sở để báo cáo kịp thời cho Ban Thường vụ Đảng uỷ xã biết để lãnh đạo. Nhờ đó, nội dung sinh hoạt của các chi bộ cơ sở sát với thực tiễn hơn, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

 Huyện ủy Bình Sơn cũng đã kịp thời sắp xếp, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng theo đúng quy định. Trong đó, giải thể 16 chi bộ trực thuộc để thành lập 2 đảng bộ (Đảng bộ cơ quan Đảng, đoàn thể huyện và Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện). Để đổi mới trong công tác lãnh đạo, Huyện ủy đã thực hiện thí điểm Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã tại xã Bình Phú. Việc làm này đã tạo thuận lợi hơn cho xã Bình Phú phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ các cấp để nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Huyện luân chuyển 6 cán bộ giữa các phòng ban, điều động 2 cán bộ từ huyện về xã, thị trấn giữ các chức danh chủ chốt, nhằm tạo điều kiện cho cán bộ nắm bắt thực tiễn cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ…

Xóa chi, đảng bộ yếu kém

Đảng bộ huyện Bình Sơn hiện có 46 chi, đảng bộ trực thuộc, trong đó có 25 đảng bộ xã, thị trấn và 21 chi, đảng bộ cơ quan; 216 chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, thị trấn và 51 chi bộ thuộc đảng bộ cơ quan. Qua phân loại tổ chức cơ sở đảng năm 2013, toàn huyện có 20 chi, đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh; 17 chi, đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 9 chi, đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ. Nếu năm 2011, huyện Bình Sơn có 3 chi, đảng bộ yếu kém gồm: Đảng bộ xã Bình Mỹ, Bình Tân, Trường Trần Kỳ Phong, thì năm 2012 chỉ còn 1 Đảng bộ xã Bình Mỹ. Năm 2013, trên địa bàn huyện không còn chi, đảng bộ nào yếu kém. Công tác phát triển đảng viên được huyện quan tâm, hằng năm kết nạp từ 100 - 102 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn huyện lên 4.437 đảng viên. Về phân loại đảng viên, năm 2013 huyện có 3.320 đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; 613 đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ...

Phó Bí thư Huyện ủy Bình Sơn Võ Đình Trà cho biết: Nhận thức được vai trò, vị trí của tổ chức cơ sở đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong đó, Ban Thường vụ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở… Nhờ đó, nhiều chi, đảng bộ đã phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, thực hiện có kết quả nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn ở địa phương, đơn vị. Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên có nhiều đổi mới trong cách làm, đó là đánh giá đúng thực chất việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.


    Bài, ảnh: Bá Sơn
 


.