Cập nhật lúc: 14:01, 30/09/2013 [GMT+7]
.

Sơn Hà: Nỗ lực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết


(Báo Quảng Ngãi)- Bí thư Huyện ủy Sơn Hà Đặng Ngọc Dũng cho biết: Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết XXII, Đảng bộ huyện đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Huyện đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng và cán bộ thông qua việc củng cố tổ chức bộ máy, đảm bảo nguồn lực cán bộ.

TIN LIÊN QUAN

Trong đó, trọng tâm là tổ chức triển khai Nghị quyết TƯ4 gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhờ đó, công tác xây dựng Đảng đã có sự chuyển biến tích cực trên cả 3 mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được nâng lên.

 

Một góc thị trấn Di Lăng -Huyện Sơn Hà.Ảnh T.L
Một góc thị trấn Di Lăng -Huyện Sơn Hà.Ảnh T.L


Để tạo động lực cho kinh tế - xã hội phát triển thông qua nguồn vốn các chương trình 135, 134, 30a... huyện đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm, nước sinh hoạt, trụ sở làm việc. Đặc biệt là phê duyệt điều chỉnh mở rộng quy hoạch trung tâm huyện lỵ Sơn Hà, với diện tích 265,4ha và huy động nguồn vốn hơn 133 tỷ đồng xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, phấn đấu đến năm 2015 thị trấn Di Lăng trở thành đô thị loại V. Đến nay, 100% xã có đường nhựa đến trung tâm xã, nhiều tuyến đường từ xã đến thôn được cứng hóa và thâm nhập nhựa, 85% hộ dân sử dụng điện quốc gia và có phương tiện nghe nhìn...

Trong hơn 2 năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng 17,4% năm, đạt 97,2% KH. Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng, Sơn Hà có những bước phát triển khá. Sự nghiệp y tế giáo dục tiếp tục được giữ vững. Đến nay huyện có 5 trường học, 3 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia. Các chương trình văn hóa - thể thao và truyền thanh, truyền hình được thực hiện có hiệu quả. An ninh quốc phòng được giữ vững… Những kết quả này là động lực quan trọng để Sơn Hà tiếp tục thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ.

Đối với các nghị quyết chuyên đề, do nhiều yếu tố khách quan chi phối, nên kết quả thực hiện chưa khả quan như: Đề án phát triển giao thông nông thôn mới đạt 4,2% KH; kết quả xuất khẩu lao động chỉ đạt 37,7%KH; số xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới đến năm 2015 đạt 30% và chỉ tiêu tỷ lệ đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chưa đạt kế hoạch. Công tác thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp Sơn Thượng không đạt kế hoạch,... Trong nửa nhiệm kỳ qua, toàn huyện có 49 đảng viên bị xử lý kỷ luật. Đặc biệt là thông qua 11 cuộc thanh tra thường xuyên và đột xuất từ năm 2011 đến nay, các cơ quan chức năng đã phát hiện sai phạm về kinh tế 4,6 tỷ đồng, 11 tập thể, 35 cá nhân bị xử lý kỷ luật.

Kiểm điểm giữa nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện Sơn Hà đã xác định những khuyết điểm, hạn chế trong tổ chức, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ có nhiều nguyên nhân. Trong đó, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của các cấp ủy, chính quyền còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Một số nhiệm vụ trọng tâm đã có chủ trương và biện pháp thực hiện, nhưng trong chỉ đạo, điều hành thiếu nhạy bén, chưa kịp thời tháo gỡ khó khăn.  Đảng bộ và nhân dân Sơn Hà đã và đang nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng những tồn tại, nhất là những chỉ tiêu chưa đạt nhằm hoạch định và đề ra trong nghị quyết các giải pháp thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra trong nghị quyết, góp phần nâng cao đời sống người dân” - Bí thư Huyện ủy Sơn Hà Đặng Ngọc Dũng cho biết.


Bá Sơn

 

.