Tập trung đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh

01:03, 17/03/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 17/3, Tổ Công tác Đề án 06 tỉnh đã tổ chức Hội nghị giao ban thực hiện đề án trong quý I/2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và triển khai kế hoạch thực hiện trong thời gian đến. 
 
[links()]
 
Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh - Thành viên Thường trực, cùng các thành viên trong Tổ Công tác Đề án 06 tỉnh; Tổ giúp việc Tổ Công tác Đề án 06 tỉnh. 
 
Trong quý I/2023, Tổ Công tác Đề án 06 tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nội dung theo lộ trình Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06); kịp thời thực hiện tốt các chỉ đạo, hướng dẫn phát sinh của Chính phủ, các bộ, ngành trung ương. 
 
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
 
Theo đó, Quảng Ngãi đã triển khai 23/25 dịch vụ công thiết yếu ở mức độ 3 và 4. Qua quá trình triển khai, thực hiện có 11 dịch vụ công của ngành công an phát sinh hơn 37,4 nghìn hồ sơ; 12 dịch vụ công của các bộ, ngành khác phát sinh 6.633 hồ sơ.
 
Đáng chú ý, trong tháng 3/2023, 11 dịch vụ công của ngành công an đã phát sinh 9.882 hồ sơ (đạt tỷ lệ 86,64%); 12 dịch vụ công của các bộ, ngành khác đã phát sinh 2.797 hồ sơ (đạt tỷ lệ 38,63%). 
 
Tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công tháng sau luôn cao hơn tháng trước. Đến tháng 3/2023, một số thủ tục đạt tỷ lệ 100%, gồm: xác nhận số chứng minh nhân dân khi được cấp thẻ căn cước công dân; thông báo lưu trú; thủ tục làm con dấu mới và cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu; cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông.
 
Việc ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phát triển công dân số; kết nối, chia sẻ dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu khác được đẩy mạnh. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn, khắc phục các lỗ hổng bảo mật trong các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu được tăng cường. Công tác tuyên truyền thực hiện đề án được chú trọng.
 
Lãnh đạo Sở TT&TT phát biểu tại hội nghị.
Lãnh đạo Sở TT&TT phát biểu tại hội nghị.
 
Tại hội nghị, bên cạnh những thuận lợi, các thành viên trong Tổ Công tác Đề án 06 tỉnh cũng nêu rõ một số khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện. 
 
Theo đó, việc tiếp nhận một số văn bản triển khai, chỉ đạo, hướng dẫn giữa cơ quan thường trực với các sở, ban, ngành, địa phương còn chậm, cần đẩy mạnh kết nối liên thông văn bản điện tử trong thời gian đến. Chất lượng đường truyền, máy chủ của hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cổng dịch vụ công quốc gia xuất hiện tình trạng quá tải trong một số thời điểm, cần nâng cao chất lượng để người dùng truy cập kịp thời, thuận lợi hơn trong việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các thủ tục hành chính. Vẫn còn tình trạng người dân không sử dụng thẻ căn cước trong công tác khám, chữa bệnh. Một số tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến của một số lĩnh vực, địa phương vẫn còn thấp. 
 
Các địa phương còn bị động trong công tác phối hợp, triển khai, thực hiện Đề án 06. Việc cập nhật cơ sở dữ liệu, thông tin của người dân ở các địa bàn như miền núi, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn và cần có thêm thời gian để triển khai thực hiện. Việc phân bổ kinh phí thực hiện tuyên truyền Đề án 06 trong năm 2023 còn chậm do chưa thống nhất đơn vị phụ trách tổ chức thực hiện…  
 
Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Phan Công Bình - Giám đốc Công an tỉnh, Tổ phó Thường trực Tổ công tác Đề án 06 tỉnh nhấn mạnh, mặc dù còn những khó khăn, hạn chế nhất định nhưng việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh cơ bản vẫn đảm bảo tiến độ, lộ trình đề ra. 
 
Trong thời gian đến, để triển khai, hoàn thành tốt các nhiệm vụ liên quan đến Đề án 06, Đại tá Phan Công Bình đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị cần xác định việc triển khai Đề án 06 là một nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, tập trung triển khai liên tục, huy động sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp, cả hệ thống chính trị.
 
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kết quả thực hiện đề án bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên, cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong việc tuyên truyền về vai trò, tiện ích của Đề án 06 và thực hiện các dịch vụ công thiết yếu.
 
Thực hiện nghiêm túc các quy định tại Nghị định 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công để khai thác, sử dụng thông tin về cư trú khi giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công thiết yếu.
 
...
Đại tá Phan Công Bình - Giám đốc Công an tỉnh, Tổ phó Thường trực Tổ công tác Đề án 06 tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị.
 
Cùng với đó, sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị cần tập trung rà soát, đánh giá và tái cấu trúc toàn bộ quy trình nghiệp vụ các dịch vụ công trực tuyến đã cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, bảo đảm theo nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm và hoàn thành trong tháng 9/2023.
 
Các địa phương, nhất là các địa phương được chọn triển khai thực hiện làm điểm về thực hiện Đề án 06, gồm: Bình Sơn, TP.Quảng Ngãi, TX.Đức Phổ cần có giải pháp, lộ trình cụ thể để triển khai, thực hiện đạt hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; tập trung xây dựng, thực hiện mô hình dịch vụ công trực tuyến, phấn đấu vượt ít nhất 1,5 lần chỉ tiêu trung ương giao đối với từng dịch vụ công trực tuyến thiết yếu. Chủ động cân đối ngân sách, kinh phí thực hiện các nhiệm vụ theo lộ trình của đề án. 
 
Các thành viên trong Tổ Công tác Đề án 06 tùy theo chức năng, nhiệm vụ, bám sát Kế hoạch số 35 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án 06 năm 2023; Chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của từng bộ, ngành có liên quan để có kế hoạch thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ được giao.
 
Tin, ảnh: THIÊN HẬU