Tích cực, chủ động, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ

05:03, 16/03/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 16/3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Võ Phiên, Trần Phước Hiền đã chủ trì buổi làm việc với Văn phòng UBND tỉnh về triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023.
[links()]

Văn phòng UBND tỉnh hiện có 5 phòng chuyên môn, nghiệp vụ và Ban Tiếp công dân tỉnh, Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh, Trung tâm Công báo và Tin học.

Năm 2022, Văn phòng UBND tỉnh đã thực hiện theo dõi hơn 1.320 nhiệm vụ. Phối hợp tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy trên 524 nội dung.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành kịp thời, đúng quy định hơn 13 nghìn văn bản. Chủ động, tích cực tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính (CCHC), góp phần nâng cao thứ hạng CCHC của tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.

Văn phòng đã thực hiện kiểm soát nội dung và tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 46 quyết định công bố Danh mục và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); thực hiện chuẩn hóa 650 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 7 sở; phối hợp với các sở tham mưu Chủ tịch UBND phê duyệt 8 TTHC được rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định pháp luật.

Đối với tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, kết quả hồ sơ được giải quyết trả kết quả trước hạn và đúng hạn đạt bình quân 99,8%/năm đối với các sở, ngành và 85%/năm đối với hồ sơ lĩnh vực đất đai của hộ gia đình, cá nhân của TP.Quảng Ngãi. Mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC bình quân đạt 99,9%.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh cũng đã nêu ra một số khó khăn trong quá trình tham mưu, giúp việc Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh còn những hạn chế, thiếu sót, chất lượng và tiến độ chưa đạt yêu cầu.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Văn phòng UBND tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp; theo dõi, đôn đốc trong công tác chỉ đạo, điều hành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, thống nhất cao trong đơn vị. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và từng công chức, viên chức, người lao động. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung vào công tác kiểm soát TTHC, đẩy mạnh CCHC…

Đại diện Văn phòng UBND tỉnh báo cáo các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.
Đại diện Văn phòng UBND tỉnh báo cáo các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn chia sẻ với Văn phòng UBND tỉnh về áp lực, khối lượng công việc lớn. Đồng thời, đề nghị Văn phòng UBND tỉnh rà soát, sửa đổi Quy chế làm việc cho phù hợp, bám sát công việc, nhiệm vụ được giao. Củng cố, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc phục vụ hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh. Chủ động xây dựng kế hoạch học tập, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn theo nhu cầu của Văn phòng UBND tỉnh.

Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, thực hành tiết kiệm, hạn chế in ấn tài liệu giấy, chủ động chuyển tài liệu phục vụ cuộc họp lên phần mềm. Tích cực, chủ động, sáng tạo trong công tác hậu cần, nâng cao chất lượng phục vụ các hoạt động của UBND tỉnh.

Tin, ảnh: BẢO HÒA


.