Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra việc lạm thu trong các trường học và dồn ép chương trình

08:05, 26/05/2013
.

(QNĐT)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Sở GDĐT Quảng Ngãi phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan tổ chức kiểm tra, thanh tra về việc lạm thu trong các trường học và dồn ép chương trình, thu tiền ôn thi tốt nghiệp THPT mà Báo Quảng Ngãi điện tử đã nêu.

TIN LIÊN QUAN


Trường hợp các nội dung phản ảnh chính xác cần đề xuất phương án xử lý, kịp thời có biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm thu, công tác quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn; nghiêm khắc kiểm điểm các tập thể, cá nhân vi phạm. Báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh và phản hồi cho Báo Quảng Ngãi trước ngày 10/6/2013.
,
Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở GDĐT, UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3838/UBND-VX ngày 26/10/2012 về quản lý dạy thêm, học thêm và hoạt động thu chi đầu năm học.PV


.