Đảng ủy Quân sự tỉnh: Học tập các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương

02:03, 21/03/2023
.
(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 20/3, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu 5. Đại tá Lương Đình Chung - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.
 
[links()]
Hội nghị đã quán triệt Nghị quyết số 34 của Bộ Chính trị “về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng”; các Nghị quyết số 1652, 1656, 1657, 1658, 1659 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác khoa học quân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo, công tác kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo, đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới, công tác hậu cần quân đội đến năm 2030 và những năm tiếp theo, nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo... Đồng thời, triển khai các nghị quyết của Đảng ủy Quân khu 5 và những nội dung chính trị, thời sự nhằm giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo chuyển biến trong cấp ủy, tổ chức đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.
 
Đảng ủy Quân sự tỉnh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương đến cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị. Vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp để triển khai thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.
 
X.T
 

.