Video: Cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân

04:03, 07/03/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh về chính trị, kinh tế phát triển và đảm bảo an ninh trật tự là nhiệm vụ xuyên suốt trong xây dựng nền biên phòng toàn dân. Để làm tốt nhiệm vụ này, Đồn Biên phòng Sa Huỳnh đã đưa hàng chục lượt đảng viên về địa phương, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân triển khai hiệu quả nhiều mô hình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo,… góp phần củng cố, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa quân và dân.
[links()]
 
Thực hiện: K.TOÀN – N.ĐỨC
 
Xuất bản lúc: 04:03, 07/03/2023