Video: UBND tỉnh họp cho ý kiến các nội dung trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 13

02:03, 01/03/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 1/3, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh để nghe và cho ý kiến đối với một số nội dung trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 13. 
[links()]
 
Dự họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn, Võ Phiên, Trần Phước Hiền và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan. 
 
Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất các nội dung trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 13 gồm: Dự thảo Nghị quyết phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và phân bổ kế hoạch vốn năm 2023 cho các dự án đủ điều kiện giao vốn, nguồn vốn ngân sách địa phương; Dự thảo Nghị quyết về kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương; Dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế lồng ghép các nguồn vốn và huy động các nguồn lực thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2025. 
 
Dự thảo Nghị quyết phân khai kinh phí trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2023 để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ; Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 12 ngày 7/7/2022 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh.
 
 
Thực hiện: N.ĐỨC
Xuất bản lúc: 02:03, 01/03/2023