Video: Phát triển hợp tác xã gắn với đổi mới, sáng tạo

06:03, 06/03/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Thời gian qua, nhiều hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã tận dụng nguồn nhân lực trẻ để đổi mới sáng tạo trong hoạt động, nhằm phát triển hợp tác xã theo hướng hiệu quả, bền vững.
[links()]
 
 
Thực hiện: THIÊN HẬU

 


 
 
Xuất bản lúc: 06:03, 06/03/2023