Cập nhật lúc: 07:39, 29/04/2018 [GMT+7]
.

Khắc phục việc chậm giải ngân vốn xây dựng


(Báo Quảng Ngãi)- Nguồn vốn đầu tư công mỗi năm cấp về để huyện Ba Tơ đầu tư  xây dựng cơ sở hạ tầng khá lớn. Tuy nhiên, những năm qua công tác giải ngân vốn rất chậm. Đến thời điểm này vẫn còn nhiều nguồn vốn bố trí cho năm 2017 chưa giải ngân hết.
 

TIN LIÊN QUAN


Giải ngân quá ì ạch

Năm 2017, nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho huyện đầu tư công gần 35 tỷ đồng, trong đó chuyển nguồn vốn từ năm 2016 sang là hơn 8 tỷ đồng. Đến cuối tháng 1.2018, huyện đã giải ngân hơn 21,6 tỷ đồng. Nguồn vốn phải chuyển sang năm 2018 là hơn 13 tỷ đồng. Dự án đường Ba Chùa-Bến Buôn và đường Trần Quý Hai đang thi công nên đề nghị kéo dài nguồn vốn để thanh toán khối lượng thi công.

Công trình Trường Tiểu học thị trấn Ba Tơ đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.
Công trình Trường Tiểu học thị trấn Ba Tơ đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.


Đối với nguồn ngân sách tỉnh giao là hơn 50 tỷ đồng (bao gồm cả vốn chuyển tiếp từ năm 2016 hơn 14,2 tỷ đồng). Đến cuối tháng 1.2018 chỉ giải ngân được hơn 39,5 tỷ đồng và hơn 10,8 tỷ đồng phải chuyển tiếp sang năm 2018. Huyện cũng đề nghị hủy bỏ hơn 176 triệu đồng do không thực hiện được. Riêng vốn Trái phiếu Chính phủ dự phòng năm 2017 là hơn 5 tỷ đồng. Đến cuối tháng 1.2018 địa phương mới chỉ giải ngân được gần 229 triệu đồng và hơn 4,7 tỷ đồng phải chuyển nguồn sang năm 2018.

Như vậy, nguồn vốn đầu tư công trong năm 2018 từ các nguồn khác nhau cấp cho huyện Ba Tơ để triển khai đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình dân sinh với tổng vốn hơn 90 tỷ đồng (chưa bao gồm vốn ngân sách huyện và các nguồn khác), nhưng mới giải ngân được hơn 60 tỷ đồng và còn đến 28 tỷ đồng phải chuyển tiếp. Đa phần nguồn vốn này đã vượt quá mốc thời gian quy định trong giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nên muốn chuyển tiếp để tiếp tục thực hiện đầu tư và giải ngân thì phải chờ ý kiến của trung ương và được Quốc hội đồng ý.

Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm

Mới đây, Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ Trần Trung Triết đã ký Công văn 472 gửi các phòng, ban, UBND các xã trên địa bàn huyện chỉ đạo việc tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 2018. Theo đó, để tránh trường hợp mất vốn do chậm trễ, gây nợ đọng xây dựng cơ bản, đối với nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững (kế hoạch vốn năm 2017) chưa giải ngân hoặc giải ngân dở dang thì đề nghị trung ương cho kéo dài để giải ngân trong năm 2018. Trong khi chờ ý kiến của trung ương, yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn tất hồ sơ thanh toán, đảm bảo khi có quyết định của trung ương cho phép kéo dài thì tiến hành giải ngân. Đối với những công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng thì khẩn trương quyết toán dự án, tất toán tài khoản, tránh trường hợp mất vốn do chậm trễ.

Cũng theo Công văn 472, các chủ đầu tư chậm trễ trong thanh quyết toán kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản, làm mất vốn thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND huyện và quy định của pháp luật.

Ngoài ra, đối với nguồn vốn nằm trong kế hoạch đầu tư công năm 2018, Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ Trần Trung Triết yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu để thực hiện khởi công mới công trình theo quy định. Phòng Tài chính-Kế hoạch thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn đối với những công trình mà đến ngày 30.6.2018 chậm tiến độ để điều chuyển sang những công trình khác có khối lượng còn thiếu để giải ngân kế hoạch vốn.

Bài, ảnh: NGỌC QUANG

 

.
.