Cập nhật lúc: 21:12, 18/04/2018 [GMT+7]
.

Chăm sóc, bảo vệ trẻ em: Cần sự chung tay của cộng đồng


(Báo Quảng Ngãi)- Quan tâm chăm sóc, bảo vệ trẻ em (CS, BVTE), nhất là trẻ em bất hạnh, kém may mắn là trách nhiệm của cả cộng đồng. Tuy nhiên, công tác này trong thời gian qua còn gặp nhiều khó khăn.

TIN LIÊN QUAN

Toàn tỉnh hiện có khoảng 328.266 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm 25,8% dân số. Trong đó, gần 29.717 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hằng năm, kinh phí dành cho công tác CS, BVTE khoảng 19 tỷ đồng (kinh phí Trung ương và địa phương gần 2 tỷ đồng, nguồn huy động của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh trên 17 tỷ đồng).

Theo Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Đinh Xuân Sâm, công tác CS, BVTE vẫn còn nhiều khó khăn và hiệu quả chưa như mong muốn. Trong công tác phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại tình dục trẻ em, dù tỉnh chỉ đạo rất nhiều cho công tác này, nhưng những năm gần đây, tai nạn đuối nước, xâm hại tình dục và thương tích ở trẻ vị thành niên vẫn diễn ra và có chiều hướng gia tăng.

 Chia sẻ với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, sẽ giúp các em tự tin khi hòa nhập cộng đồng.
Chia sẻ với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, sẽ giúp các em tự tin khi hòa nhập cộng đồng.


Theo số liệu của Công an tỉnh, từ năm 2015 đến nay, Quảng Ngãi xảy ra 29 vụ xâm hại tình dục trẻ em và tai nạn thương tích. Số trẻ em bị đuối nước hằng năm có chiều hướng tăng. Từ đầu năm 2018 đến nay, đã có 5 vụ trẻ em đuối nước. Để hạn chế tình trạng trên, theo ông Sâm cần phải có sự chung tay của cộng đồng.

Một khó khăn nữa trong công tác CS, BVTE là việc bố trí kinh phí cho công tác này chưa được các địa phương quan tâm. Đội ngũ làm công tác trẻ em ở cấp huyện hầu hết là kiêm nhiệm, mức phụ cấp thấp và thường xuyên thay đổi... nên hiệu quả trong công tác chưa cao. Hầu hết các vụ trẻ em bị xâm phạm sức khỏe, quyền lợi đều phát hiện không kịp thời. Công tác CS, BVTE giữa khu vực thành thị và nông thôn, miền núi cũng có nhiều khác biệt...

Điển hình như tại huyện Ba Tơ, với đặc thù là huyện miền núi có tỷ lệ hộ nghèo cao và đa số là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn, nên nhiều gia đình chưa quan tâm đúng mức đến giáo dục, bảo vệ con cái. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tảo hôn và kết hôn cận huyết thống trên địa bàn miền núi chưa được chấm dứt. Theo thống kê, trong hơn 1.100 cặp tảo hôn trên địa bàn tỉnh từ 2011 đến nay, thì huyện Ba Tơ có đến 337 cặp.

Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Ba Tơ Nguyễn Văn Triệu cho biết: Qua khảo sát cho thấy, năm học nào trên địa bàn huyện cũng có tình trạng học sinh nghỉ học giữa chừng để lập gia đình, để lại nhiều hệ lụy. Mặc dù địa phương chú trọng đến công tác tuyên truyền, nhưng kết quả vẫn chưa đạt như mong muốn. Bên cạnh đó, việc thiếu các điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em cũng là một trong những khó khăn đối với công tác CS, BVTE hiện nay.

Có thể nói, công tác CS, BVTE tốt sẽ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, để làm tốt công tác CS, BVTE, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp và gia đình, nhà trường, cộng đồng cần phải nêu cao trách nhiệm. Trước tiên, các địa phương, ngành chức năng cần rà soát, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị. Chú trọng các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ mình cho trẻ em, nhằm giúp các em tự bảo vệ bản thân trước tai nạn đuối nước, xâm hại sức khỏe...

Bài, ảnh: VŨ YẾN

 

.
.