Hướng dẫn triển khai, quán triệt chuyên đề năm 2022

11:05, 19/04/2022 [GMT+7]
.

(Baoquangngai.vn)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có hướng dẫn triển khai, quán triệt chuyên đề năm 2022 của tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay”.

TIN LIÊN QUAN

Mục đích của chuyên đề này là nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét, tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chị thị 05 của Bộ Chính trị trong năm 2021. Ảnh: TL

Việc tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề phải thực hiện nghiêm túc, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị, đảm bảo cho tất cả cán bộ, đảng viên được nghiên cứu, học tập. Các nội dung cơ bản của chuyên đề phải tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân. 

Tài liệu học tập chuyên đề năm 2022 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn và phát hành nội bộ. Cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng; các cơ quan, đơn vị phải hoàn thành việc học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 trong tháng 5/2022. 

Sau khi học tập, nghiên cứu chuyền đề năm 2022 của tỉnh, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang liên hệ bổ sung nội dung thực hiện chuyên đề vào bảng cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 của cá nhân. Kết quả thực hiện là một nội dung để kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên năm 2022.

PV

 
.