Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh: Triển khai nhiệm vụ quý II/2022

16:48, 18/04/2022 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 8, khóa X, để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022.
 
Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Thanh (bên trái) trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Xuân Hòa.
Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Thanh (bên trái) trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Xuân Hòa.
Trong quý I/2022, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng luôn nâng cao nhận thức, thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chương trình đề ra. Trong đó, đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai kịp thời, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của trung ương và của tỉnh; tập trung chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Kết luận 21 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện ''tự diễn biến'', ''tự chuyển hóa'' sát với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
 
Cấp ủy các doanh nghiệp lên phương án sản xuất, kinh doanh, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới, đảm bảo sức khỏe cho người lao động... 
 
Công tác tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát được chú trọng. Trong quý I/2022, Đảng ủy khối đã mở 3 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 182 quần chúng ưu tú của các cơ quan, đơn vị; kết nạp Đảng cho 72 quần chúng ưu tú và chuyển Đảng chính thức cho 66 đảng viên. Hoàn thành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 3 tổ chức cơ sở đảng; kiểm tra việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí 2 tổ chức cơ sở đảng. Giám sát chuyên đề đối với 2 tổ chức đảng và 2 đảng viên.
 
Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức trao Huy hiệu Đảng đợt ngày 3/2 cho 7 đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; trong đó, có 1 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 6 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đồng thời, thực hiện quy trình bầu bổ sung 5 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Tin, ảnh: T.THUẬN
 
 
.
.