Chú trọng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

09:32, 30/12/2021 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo và vận động thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo động lực để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể quán triệt, triển khai đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Các cấp chính quyền kịp thời cụ thể hóa để triển khai thực hiện quy chế này gắn với công tác dân vận chính quyền. Các cơ quan hành chính nhà nước gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với thực hiện cải cách hành chính, xây dựng và thực hiện chính quyền điện tử; tăng cường công tác đối thoại với nhân dân, doanh nghiệp; kịp thời giải quyết những bức xúc, kiến nghị. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp hướng trọng tâm về cơ sở, luôn lắng nghe, đề xuất giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
 
Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa Nguyễn Phúc Nhân đối thoại trực tiếp với người dân xã Nghĩa Thuận.
Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa Nguyễn Phúc Nhân đối thoại trực tiếp với người dân xã Nghĩa Thuận.
Các địa phương đã cụ thể hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” thành nghị quyết, cơ chế, chính sách, đề án, chương trình, kế hoạch thực hiện với những nội dung thiết thực, hiệu quả.
 
Bên cạnh đó, Tỉnh ủy và các huyện ủy, thị ủy, thành ủy đã chỉ đạo thực hiện công tác dân vận năm 2021, trọng tâm là "đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở". UBND tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ban, ngành xây dựng kế hoạch và thực hiện  Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị; đồng thời đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu về thực hành dân chủ và phát huy dân chủ tại cơ quan, đơn vị, địa phương.
 
Cấp ủy các cấp ban hành kế hoạch và tổ chức đối thoại giữa bí thư cấp ủy với nhân dân đạt nhiều kết quả. Trong đó, Bí thư Tỉnh ủy đã đối thoại với đại diện cán bộ đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh niên, phụ nữ trên địa bàn tỉnh; đối thoại với cán bộ, người dân Lý Sơn để lắng nghe và chỉ đạo giải quyết tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân sau khi chính quyền một cấp ở Lý Sơn đi vào hoạt động. Bí thư của 13/13 huyện ủy, thị ủy, thành ủy tổ chức 36 cuộc đối thoại tại 23 xã, phường, thị trấn; bí thư của 124/173 xã, phường, thị trấn tổ chức đối thoại với nhân dân tại 197 thôn, tổ dân phố.
 
Qua đối thoại, bí thư cấp ủy các cấp đã kịp thời ban hành thông báo kết luận chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan giải quyết 80% phản ánh, kiến nghị của nhân dân.
 
Tại cơ sở, việc thực hiện quy chế khá đồng bộ, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị theo hướng công khai, minh bạch. Nhiều địa phương, cơ sở đã làm tốt việc tổ chức cho nhân dân bàn và quyết định trực tiếp về đầu tư phát triển hạ tầng, đóng góp xây dựng nông thôn mới... Những công trình xây dựng đều được thảo luận dân chủ, nhân dân tự nguyện tham gia. Chính quyền đã tạo điều kiện cho người dân tham gia giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước trong xây dựng các công trình công cộng do dân đóng góp...
 
Nhờ thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở đã giúp tỉnh tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, với số cử tri tham gia bỏ phiếu đạt gần 100%. Cùng với đó, việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở đã thúc đẩy phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" và "nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội". Đồng thời, tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân...
 
Bài, ảnh: SÔNG THƯƠNG
 
 
 
.