Sơn Hà: Huy động nguồn lực xây dựng thị trấn Di Lăng

16:09, 28/12/2021 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Huyện Sơn Hà đang tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển thị trấn Di Lăng, xứng đáng là đô thị trung tâm miền Tây Quảng Ngãi. Để đạt mục tiêu này, cần sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị các cấp và nhân dân. 
 
Nhiều tiêu chí chưa đạt 
 
 Theo kế hoạch, đến năm 2025, thị trấn Di Lăng cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại IV. Hiện tại, đánh giá tiêu chuẩn đô thị loại V thì thị trấn Di Lăng đạt 95,11/100 điểm, đạt 41/49 tiêu chí. Còn đánh giá theo tiêu chí đô thị loại IV, thì thị trấn Di Lăng đạt 72,21/100 điểm, đạt 39/49 tiêu chí. Các tiêu chí chưa đạt liên quan đến hoàn chỉnh hạ tầng giao thông, cấp thoát nước, do thiếu nguồn lực đầu tư.
 
Kè Sông Rin ở thị trấn Di Lăng (Sơn Hà) được xây dựng kiên cố, vừa chống sạt lở, vừa góp phần cải thiện diện mạo đô thị.         Ảnh: T.HUYỀN
Kè Sông Rin ở thị trấn Di Lăng (Sơn Hà) được xây dựng kiên cố, vừa chống sạt lở, vừa góp phần cải thiện diện mạo đô thị. Ảnh: T.HUYỀN
Trong giai đoạn 2016 - 2020, tổng nguồn lực huyện Sơn Hà đầu tư phát triển đô thị Di Lăng gần 171 tỷ đồng, với 47 dự án, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ, vốn ngân sách huyện, vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, huyện còn huy động nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư hạ tầng các khu dân cư; vận động nhân dân tham gia đóng góp nguồn lực. Đồng thời, kêu gọi thu hút vốn đầu tư, ưu tiên các dự án phát triển đô thị, đầu tư xây dựng hoàn chỉnh về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, tạo nhiều cơ hội việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. 
 
Tuy nhiên, việc huy động nguồn lực đầu tư xây dựng thị trấn Di Lăng gặp nhiều khó khăn, nhất là nguồn vốn xã hội hóa; các khu dịch vụ hiện tại vẫn chưa được đầu tư, chưa tạo được quỹ đất sạch để các nhà đầu tư mạnh dạn đầu tư vào các lĩnh vực này. Vấn đề ngập lụt và sạt lở trên địa bàn thị trấn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Hệ thống thu gom, xử lý nước thải chưa được đầu tư xây dựng. Hiện thị trấn Di Lăng chưa có bản đồ địa chính chính quy, nên việc cấp phép xây dựng, công nhận quyền sử dụng đất còn hạn chế...
 
Cần trợ lực từ nhiều phía
 
Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà Trần Thanh Trung cho biết, xây dựng thị trấn Di Lăng trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của huyện và cả vùng phía tây tỉnh Quảng Ngãi, là khát vọng chính đáng của nhân dân vùng cao Sơn Hà. Để thực hiện được điều này, cần sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị các cấp và nhân dân. Trong đó, cần có sự quan tâm của cấp trên, nhất là về nguồn vốn đầu tư. 
 
Theo kế hoạch, đến năm 2025, thị trấn Di Lăng đạt một số tiêu chí cơ bản của đô thị loại IV. Theo đó, từ năm 2022, huyện Sơn Hà sẽ tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhất là các công trình giao thông đô thị, công trình thương mại, dịch vụ, các công trình phục vụ đời sống thiết yếu của người dân. Đồng thời, tập trung rà soát, hoàn thiện các chỉ tiêu còn thiếu và yếu so với đề án, để có giải pháp phù hợp đưa Di Lăng lên đô thị loại IV.
 
 Theo đó, đối với tiêu chí đầu mối giao thông, sẽ bố trí vốn đầu tư dự án Bến xe Di Lăng, hiện dự án này đã được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021 - 2025. Ngoài ra, huyện Sơn Hà sẽ đầu tư các công trình hạ tầng giao thông theo đúng kế hoạch đầu tư trung hạn, giai đoạn 2021 - 2025, gồm các dự án: Đường Huyện đội - Nước Bung, đường tránh đông thị trấn Di Lăng, đường tránh tây thị trấn Di Lăng và các tuyến đường trong các khu dân cư trên địa bàn thị trấn. Riêng đối với tiêu chí tỷ lệ nước thải đô thị xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật, huyện sẽ đầu tư hệ thống xử lý nước thải tại thị trấn Di Lăng khoảng 12 tỷ đồng.
 
Về tiêu chí tuyến phố văn minh đô thị, huyện Sơn Hà đưa ra giải pháp đầu tư hệ thống cây xanh, chỉnh trang vỉa hè các tuyến phố, lập thủ tục đề nghị công nhận cho 6/21 tuyến phố chính, gồm đường Lê Trọng Lung, Phạm Kiệt, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Nghiêm, Tương Dương, Nguyễn Chánh. Bên cạnh đó, để tăng thêm số điểm cho đô thị, huyện Sơn Hà quyết tâm nâng tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch hợp vệ sinh từ 85% lên 95%.
 
THANH HUYỀN  
 
.
.