Cập nhật lúc: 17:29, 06/07/2017 [GMT+7]
.

Giám sát để khắc phục những hạn chế, yếu kém


(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, Thường trực HĐND và các ban của HĐND huyện Tư Nghĩa đã tăng cường hoạt động giám sát, qua đó các đơn vị, địa phương nhìn nhận rõ những tồn tại, hạn chế và có giải pháp khắc phục để tạo niềm tin trong nhân dân.

TIN LIÊN QUAN

Chỉ rõ bất cập ngay từ cơ sở  

Thực tế cho thấy, việc triển khai thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và Quyết định số 20/QĐ-UBND của UBND tỉnh quy định một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số địa phương trên địa bàn huyện Tư Nghĩa có chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn một số nơi chưa thực hiện nghiêm.    

Phát triển đô thị là một trong những nội dung được Thường trực HĐND huyện Tư Nghĩa chọn giám sát từ nay đến cuối năm 2017. Trong ảnh: Thị trấn La Hà (Tư Nghĩa) tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.              Ảnh: P.Lý
Phát triển đô thị là một trong những nội dung được Thường trực HĐND huyện Tư Nghĩa chọn giám sát từ nay đến cuối năm 2017. Trong ảnh: Thị trấn La Hà (Tư Nghĩa) tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Ảnh: P.Lý


HĐND huyện Tư Nghĩa đã tiến hành giám sát về nội dung này. Qua giám sát cho thấy ở một số địa phương, nhiều nội dung đưa ra lấy ý kiến nhân dân chưa đảm bảo quy trình, còn nhiều nội dung chưa tổ chức cho nhân dân tham gia ý kiến. Việc chấp hành chế độ công tác trong cơ quan nhà nước ở một số địa phương chưa nghiêm, cụ thể là tổ kiểm tra theo Quyết định 20 không có kế hoạch kiểm tra, chưa xây dựng quy chế làm việc của UBND cấp xã, các cuộc họp không có thông báo kết luận; một số cán bộ, công chức thực hiện giờ giấc làm việc chưa nghiêm, chế độ thông tin báo cáo chưa đảm bảo theo quy định.   

Ngoài ra, trước tình trạng nhiều hộ dân khiếu nại, khiếu kiện, nhất là liên quan đến vấn đề đất đai, thừa kế, hộ tịch hộ khẩu, trong đó nhiều vụ việc do người dân thiếu am hiểu về pháp luật, Thường trực HĐND huyện Tư Nghĩa đã tiến hành giám sát việc thực hiện công tác tư pháp về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2015 đến nay tại nhiều địa phương.

Qua đó cho thấy công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật còn nhiều hạn chế, chưa kịp thời; nội dung, hình thức tuyên truyền chưa phong phú, hiệu quả chưa cao. Công tác phối hợp giữa Mặt trận và các hội, đoàn thể chưa thường xuyên, thiếu đồng bộ trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Một số tổ hòa giải hoạt động chưa hiệu quả; công tác niêm yết công khai chưa đảm bảo; tủ sách pháp luật còn đơn điệu, chưa phát huy tác dụng...

Trên đây là 2 trong số 6 nội dung Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện Tư Nghĩa giám sát chuyên đề tại các địa phương trong 6 tháng đầu năm 2017. Phó Chủ tịch HĐND huyện Tư Nghĩa Phạm Thị Nhàn cho biết, các đoàn giám sát đã nêu những nội dung cụ thể và đề nghị các địa phương tập trung thực hiện tốt để khắc phục những hạn chế, bất cập trong triển khai thực hiện các quy định của pháp luật.

Đôn đốc giải quyết kiến nghị của cử tri   

Theo Phó Chủ tịch HĐND huyện Tư Nghĩa Phạm Thị Nhàn,  thời gian tới Thường trực HĐND huyện sẽ tiếp tục có công văn đề nghị các địa phương báo cáo kết quả khắc phục những hạn chế, bất cập đã chỉ rõ qua hoạt động giám sát; mặt khác sẽ tiếp tục đôn đốc các đơn vị chức năng của huyện trả lời, giải quyết dứt điểm những vấn đề cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XI (tháng 12.2016) đã nêu rõ 18 vấn đề cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện, đến nay đã giải quyết được 13 vấn đề, còn lại 5 vấn đề  huyện sẽ chỉ đạo giải quyết dứt điểm trong thời gian đến.

Thời gian qua, hoạt động giám sát của HĐND huyện Tư Nghĩa ngày càng đi vào chiều sâu, nội dung phong phú, bám sát tình hình thực tế tại địa phương, qua đó giúp các cấp, các ngành thực hiện tốt hơn chức năng quản lý, điều hành.

Từ nay đến cuối năm 2017, Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện Tư Nghĩa sẽ tiến hành 12 đợt khảo sát, giám sát chuyên đề theo Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện. Bà Phạm Thị Nhàn cho biết thêm, để góp phần nâng cao vai trò của đại biểu HĐND nhằm đưa ra những quyết sách đúng đắn, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, Thường trực HĐND huyện chú trọng nâng cao chất lượng của việc chất vấn và trả lời chất vấn. Cùng với việc chất vấn tại hội trường, ít nhất mỗi đại biểu có một chất vấn ghi rõ trong biểu mẫu được gửi trước trong mỗi kỳ họp.


PHƯƠNG LÝ

 

.
.