Cập nhật lúc: 14:45, 08/07/2016 [GMT+7]
.

Tư Nghĩa: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ


(Báo Quảng Ngãi)- Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà huyện Tư Nghĩa thực hiện đạt hiệu quả trong thời gian qua.

TIN LIÊN QUAN

Ông Nguyễn Đức Hiệp - Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa cho biết: Ban Thường vụ Huyện ủy luôn ý thức trách nhiệm trước những yêu cầu mới trong công tác phát triển nguồn nhân lực của huyện. Chính vì vậy, những năm qua huyện đã quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu tổ chức các cấp, các ngành của hệ thống chính trị, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số và con em gia đình có công với cách mạng.

Công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển và kiện toàn tổ chức bộ máy...  cũng được huyện chú trọng và thực hiện có hiệu quả.

 

Đại biểu HĐND huyện Tư Nghĩa, nhiệm kỳ 2016 - 2021  bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt của huyện.
Đại biểu HĐND huyện Tư Nghĩa, nhiệm kỳ 2016 - 2021 bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt của huyện.


Để công tác xây dựng nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Ban Thường vụ Huyện ủy Tư Nghĩa đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 05 của tỉnh về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011- 2015 và định hướng đến năm 2020. Trên cơ sở chương trình hành động này, Ban Thường vụ chỉ đạo các phòng, ban chức năng phối hợp với các chi, đảng bộ cơ sở rà soát lại toàn bộ nguồn nhân lực, kể cả cán bộ quy hoạch dự nguồn của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Huyện ủy.

Huyện triển khai xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hằng năm và những năm tiếp theo. Huyện chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ đã được quy hoạch, chú trọng đào tạo cán bộ có trình độ đại học, sau đại học; quy hoạch đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Từ năm 2013 đến nay, huyện đã cử 89 lượt cán bộ đi học chuyên môn, nghiệp vụ... Trong đó, 12 người học thạc sĩ, 17 người học đại học; cử 16 người học cao cấp chính trị, 44 người đi học trung cấp chính trị.

Huyện khuyến khích cán bộ tự học tập nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thu hút và bố trí 19 sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi, xuất sắc về công tác ở huyện, trong đó có 2 sinh viên có trình độ thạc sĩ... Bên cạnh đó, huyện mạnh dạn bố trí, sắp xếp cán bộ chủ chốt cấp xã lớn tuổi, chưa đủ chuẩn theo quy định bằng cách cho nghỉ theo chế độ...

Với những nỗ lực này, đến nay đội ngũ cán bộ, công chức của huyện Tư Nghĩa từng bước được nâng cao về chất lượng, cơ bản đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện, từ đó góp phần thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đề ra. Trong đó, tỷ lệ cán bộ, công chức tốt nghiệp đại học chiếm trên 43,6%.

Riêng 6 tháng đầu năm 2016, huyện đã kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan đảng, đoàn thể và phòng ban thuộc UBND huyện. Bên cạnh đó, để cán bộ có thời gian cọ xát với thực tiễn ở cơ sở, huyện đã điều động, luân chuyển 6 trưởng, phó các phòng, ban quản lý ở huyện về xã giữ các chức danh chủ chốt của xã như bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã.

Huyện cũng đã điều động luân chuyển 2 cán bộ từ xã về huyện giữ chức phó phòng, ban, mặt trận, đoàn thể, đồng thời điều động ngang 34 cán bộ giữa các phòng, ban chuyên môn, khối đảng, các hội đoàn thể sang khối nhà nước và ngược lại...

Công tác điều động, luân chuyển cán bộ nhằm tạo điều kiện cho cán bộ tiếp cận được thực tế, tích lũy kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, điều hành, nhằm tạo nguồn cán bộ lâu dài cho huyện; đồng thời tăng cường cán bộ cho cơ sở, nhất là những xã, thị trấn còn khó khăn, hụt hẫng cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Theo lãnh đạo Huyện ủy Tư Nghĩa, việc điều động, luân chuyển cán bộ đã xóa bỏ được tư tưởng trông chờ, ỷ lại của cán bộ một số xã; đồng thời góp phần khắc phục tình trạng khép kín, cục bộ địa phương.

Bài, ảnh: Bá Sơn

 

.
.