Cập nhật lúc: 06:20, 21/06/2017 [GMT+7]
.

Tránh hình thức trong phong trào thi đua "Dân vận khéo"


(Báo Quảng Ngãi)- Đó là chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Phổ trong triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Phổ yêu cầu phải xác định công tác dân vận và thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

TIN LIÊN QUAN


Từ sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy đảng, công tác dân vận ở huyện Đức Phổ ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.
 
Xây dựng mô hình thiết thực  

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã trở thành việc làm thường xuyên đối với các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các hội, đoàn thể ở huyện Đức Phổ. Ngày càng có nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả được triển khai và nhân rộng. Riêng trong năm 2016, huyện Đức Phổ triển khai 88 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó 64 mô hình đạt hiệu quả, đồng thời nhân rộng 62 mô hình đạt hiệu quả của giai đoạn 2011-2015.

 Cán bộ thôn Nho Lâm, xã Phổ Hòa (Đức Phổ) kiểm tra việc thi công công trình “Điện thắp sáng đường quê” do nhân dân đóng góp kinh phí.                 Ảnh: PV
Cán bộ thôn Nho Lâm, xã Phổ Hòa (Đức Phổ) kiểm tra việc thi công công trình “Điện thắp sáng đường quê” do nhân dân đóng góp kinh phí. Ảnh: PV


 Mới đây, ngay sau khi Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Phổ ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2017-2020, các tập thể, cá nhân ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện đã đăng ký xây dựng nhiều mô hình, điển hình. Các mô hình đều gắn với tình hình thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, nhiều mô hình được xây dựng nhằm tháo gỡ những bất cập ngay tại cơ sở, đặc biệt là gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiêu biểu như các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện, đăng ký thực hiện 31 mô hình cấp huyện, cấp cơ sở.

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Đức Phổ Nguyễn Thị Lệ Thúy cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” được xây dựng trên tinh thần đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả và có khả năng nhân rộng. Thời gian qua, công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân được các cơ quan trong hệ thống chính trị ở huyện triển khai thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức.

Cùng với việc đẩy mạnh xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, các hoạt động trong công tác dân vận được chú trọng và tiếp tục đạt hiệu quả cao. Bí thư các cấp ủy đảng duy trì tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp và chỉ đạo giải quyết kịp thời những kiến nghị, bức xúc của nhân dân. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng đầy đủ hơn; công tác tiếp công dân định kỳ, cải cách hành chính, giải quyết đơn, thư của công dân được tăng cường...

Xác định từng nhiệm vụ cụ thể

Bà Nguyễn Thị Lệ Thúy cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Phổ yêu cầu hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở phải nâng cao nhận thức và trách nhiệm về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay nhằm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đạt kết quả cao. Chỉ tiêu phấn đấu để được công nhận mô hình, điển hình “Dân vận khéo” các cấp trong giai đoạn 2017-2020 cũng đã được Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Phổ đề ra cụ thể đối với từng cấp, ngành.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Phổ cũng chỉ rõ nội dung cần phải tập trung để thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong giai đoạn 2017-2020, cụ thể trên các lĩnh vực như kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. “Thời gian tới, Ban dân vận Huyện ủy sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, lựa chọn mô hình điển hình tiêu biểu trong các phong trào thi đua để nhân rộng trên địa bàn huyện; đồng thời thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân để kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy có hướng chỉ đạo giải quyết nhằm tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra”, bà Thúy cho biết thêm.


MINH ANH


 

.
.