Nỗ lực lớn, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023

02:01, 04/01/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 4/1, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2023. 
[links()]
 
Chủ trì hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên, Trần Phước Hiền. 
 
Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Cao Phúc; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Đức Thọ cùng lãnh đạo các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.
 
Tập trung năm bản lề
 
Năm 2023, Quảng Ngãi đặt mục tiêu tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, nhiệm vụ, giải pháp của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội (KT – XH) năm 2023, Chương trình phục hồi và phát triển KT – XH và các Chương trình mục tiêu quốc gia. Kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, các dịch bệnh mới phát sinh. Tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và người dân để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đầu tư; chủ động xử lý hiệu quả những vấn đề tồn đọng kéo dài. 
 
Tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư, phát triển; rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn nhằm nâng cao năng lực nội tại và sức cạnh tranh. Tập trung chỉ đạo thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhiệm vụ đột phá trong giai đoạn 2021 - 2025. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nền kinh tế số, xã hội số. Thu hút, phát triển doanh  nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. 
 
Các đồng chí chủ trì hội nghị.
Các đồng chí chủ trì hội nghị.
 
Đồng thời, phát triển toàn diện và đồng bộ giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể dục-thể thao. Bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, hải đảo. Tăng cường phòng chống thiên tai, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường. Thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, tinh giản biên chế. Giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự và an toàn xã hội.
 
Năm 2023, tỉnh Quảng Ngãi đề ra chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân âm (-3,5) - (-3)%; GRDP bình quân đầu người khoảng 3.780 USD; tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng, dịch vụ trong GRDP chiếm khoảng 66 - 67%; trong đó, công nghiệp - xây dựng chiếm khoảng 39 - 40% GRDP; năng suất lao động xã hội giảm khoảng (-4,5) - (-4)%; vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt khoảng 33 – 34 nghìn tỷ đồng; tỷ lệ đô thị hóa đạt 31%; phấn đấu thu ngân sách vượt mức chỉ tiêu trung ương giao trên 5%; có 7 xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới; tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội còn khoảng 32,6%; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 1 - 1,5%; trong đó, miền núi giảm từ 4 - 4,5%, đồng bằng giảm 0,4 - 0,6%...
 
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
 
Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2023, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, thống nhất cao trong chỉ đạo, điều hành, phát huy sức mạnh tập thể, đề cao vai trò, trách nhiệm của từng thành viên UBND tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh. 
 
Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh và xử lý nghiêm khắc đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thiếu chủ động tham mưu, không thực hiện hoàn thành, hoàn thành trễ hạn, không đảm chất lượng các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.
 
Tập trung triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nghị quyết chuyên đề, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh; bám sát chương trình làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh để xây dựng chương trình công tác và thực hiện hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng; tập trung giải quyết những vấn đề mấu chốt có tính chiến lược cho sự phát triển KT - XH, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh.
 
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Cao Phúc phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Cao Phúc phát biểu tại hội nghị.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, dự báo những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2023; đề xuất các giải pháp và thể hiện sự thống nhất, đồng tình, quyết tâm, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, những “điểm nghẽn” thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị mình đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 của toàn tỉnh.
 
Quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả mà các cấp, các ngành, các địa phương đã đạt được trong năm 2022; đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của UBND tỉnh, các sở, ngành và UBND các địa phương.
 
Trên cơ sở phân tích rõ kết quả được và những tồn tại, hạn chế trong năm 2022 cũng như các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2023, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân yêu cầu các cấp, các ngành và địa phương cần thẳng thắn nhìn nhận, đối diện với những tồn tại, hạn chế để tìm giải pháp tháo gỡ, giải quyết các “điểm nghẽn”. Với khối lượng công việc và nhiệm vụ đặt ra rất lớn trong năm 2023, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị phải đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành theo hướng chặt chẽ hơn, cụ thể hơn để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển KT - XH.
  
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Các cấp, các ngành cần tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy. Chú trọng tuyên truyền chính sách cho người dân hiểu, thực hiện; thực hiện tốt hơn nữa công tác y tế, giáo dục, giải quyết việc làm, an sinh xã hội cho người dân. Tập trung quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng; rà soát, sửa đổi, bãi bỏ các chủ trương chính sách không còn phù hợp, làm cản trở phát triển. Ngoài ra, chú ý vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; thị trường hàng hóa, chăm lo Tết cho người dân.

 
Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu các địa phương, đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo và nỗ lực cao nhất quyết tâm giữ vững thành quả đã đạt được; tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng bộ và nhân dân tin tưởng giao phó, phấn đấu đưa tỉnh Quảng Ngãi vượt qua khó khăn, thách thức và vươn lên mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nhận định, năm 2022 tỉnh ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển KT – XH cũng như các nhiệm vụ phát sinh trong năm, nhiệm vụ do trung ương giao; trong đó điểm sáng là hoàn thành thắng lợi tất cả các chỉ tiêu về kinh tế, nhất là tốc độ tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách của tỉnh; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc – Nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025…
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh cho rằng, để có được thành quả này là nhờ có sự nỗ lực phấn đấu của tất cả các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị. Đặc biệt là công tác chỉ đạo, điều hành thực thi nhiệm vụ của cơ quan hành chính các cấp từ tỉnh đến cơ sở, của các sở ngành, địa phương. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu kết luận hội nghị.
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu kết luận hội nghị.
 
Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nhấn mạnh, với tinh thần bản lĩnh, tự tin, có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, chúng ta phải làm sao để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ của năm 2023. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung cao, vào cuộc quyết liệt để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT - XH năm 2023. Trong đó, cần triển khai thực hiện tốt các nhiện vụ ban hành từ đầu năm và nghiêm túc, kịp thời thực hiện các nhiệm vụ phát sinh trong năm. Tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, thống nhất cao trong chỉ đạo, điều hành, phát huy sức mạnh tập thể, đề cao vai trò, trách nhiệm của từng thành viên UBND tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh. 
 
Đồng thời, cũng lưu ý, các sở, ngành và địa phương liên quan cần tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc – Nam phía đông, đoạn qua địa bàn Quảng Ngãi, đến ngày 30/6/2023 phải hoàn thành theo cam kết của tỉnh với Chính phủ. Tập trung triển khai thực hiện tốt 3 chương trình mục tiêu quốc gia; xử lý các dự án gặp vướng mắc để đấu giá thu tiền sử dụng đất vào ngân sách. Ngoài ra, tập trung cho công tác giảm nghèo để giảm tỷ lệ hộ nghèo, nhất là tại các huyện miền núi…
 
Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ tin tưởng với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và quyết tâm cao, nỗ lực lớn, các cấp, các ngành, địa phương và cả hệ thống chính trị sẽ hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2023; tạo tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
 
N.ĐỨC

.