Hội nghị Chính phủ với các địa phương tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

04:01, 03/01/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 3/1, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ với địa phương tổng kết công tác năm 2022 và triển khai Kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng, đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
[links()]
Tham dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở Chính phủ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tich nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các Ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.
 
Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh; các  Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 
 
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)
 
Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ năm 2022, tình hình thế giới biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, khó khăn hơn so với dự báo. Trong bối cảnh đó, chúng ta đã đoàn kết, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
 
Năm 2022 nhờ có quyết tâm cao và sự nỗ lực phấn đấu, đóng góp to lớn, bền bỉ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đã thực hiện thắng lợi, khá toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ: Vừa tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả. Đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 14/15 chỉ tiêu kế hoạch đề ra.  
 
Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng phục hồi nhanh, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,15%. GDP tăng 8,02%, nâng quy mô nền kinh tế lên 409 tỷ USD, bình quân đầu người đạt 4.110 USD. Thu ngân sách nhà nước vượt 27,8% dự toán (tăng 392 nghìn tỷ đồng). An sinh xã hội được bảo đảm; đời sống nhân dân được cải thiện. Quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh, tăng cường. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được mở rộng, triển khai đồng bộ, toàn diện, linh hoạt, hiệu quả.
 
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, những kết quả đạt được của năm 2022 cao hơn năm 2021 là minh chứng cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự chung sức, đồng lòng, ý chí quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
 
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc hội nghị Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc hội nghị (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)
 
Theo Thủ tướng, năm 2023 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm bản lề thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Thực hiện Kết luận của trung ương, Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 với phương châm: "Đoàn kết, kỷ cương; bản lĩnh, linh hoạt; chủ động, sáng tạo; kịp thời, hiệu quả". 
 
“Tinh thần đã nói là làm; đã cam kết là phải thực hiện; đã làm, đã thực hiện là phải có hiệu quả, sản phẩm lượng hoá được cụ thể, rõ ràng, cân đong, đo, đếm được. Tranh thủ thời cơ, vận hội, “biến nguy thành cơ’; vừa tập trung xử lý hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên ngày càng nhiều, đòi hỏi ngày càng cao; vừa giải quyết những vấn đề khó khăn, bất cập, tồn đọng kéo dài; vừa kịp thời ứng phó những vấn đề mới phát sinh, đồng thời tạo nền tảng mang tính căn cơ, lâu dài cho phát triển bền vững…”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân và Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trỉ hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân và Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi.
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, trong năm 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thách thức, song nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương; sự ủng hộ, tham gia tích cực của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và sự quan tâm giúp đỡ của bạn bè quốc tế, cả nước đã hoàn thành những mục tiêu lớn đề ra.
 
Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh, biểu dương và chân thành cảm ơn Quốc hội, Chính phủ, MTTQ, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cộng đồng các doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và đồng bào, chiến sĩ cả nước về những kết quả, thành tích và những nỗ lực phấn đấu, đóng góp to lớn.
 
Nhấn mạnh trong năm 2023 là năm thứ ba, năm bản lề, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trung ương Đảng đã có Kết luận, Quốc hội đã có Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, trong đó xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho năm 2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, cần chủ động đối với mọi tình huống, đặc biệt là những khó khăn, thách thức mới phát sinh; tuyệt đối không chủ quan, thỏa mãn với những kết quả, thành tích đã đạt được, vì mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ đề ra cho năm 2023 và cả nhiệm kỳ khóa XIII là rất cao, trong khi đất nước ta vẫn đang phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức lớn. 
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)
 
Tổng Bí thư chỉ đạo các cấp, các ngành, bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kế hoạch 5 năm, chiến lược 10 năm, các Kết luận, Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Đại hội đảng bộ địa phương; cụ thể hóa thành các chương trình, nhiệm vụ, giải pháp, chính sách. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần tự lực, tự cường, lấy khó khăn, thách thức là động lực vươn lên. Theo dõi chặt chẽ, nắm chắc diễn biến tình hình, nâng cao năng lực phân tích, dự báo, chủ động ứng phó các tình huống phát sinh, phản ứng và đưa ra các chính sách kịp thời, hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội. 
 
Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, thúc đẩy phục hồi nhanh và phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Nâng cao hiệu quả phối hợp, liên kết nội bộ và giữa các bộ, ngành, địa phương, vùng; phát huy cao nhất tiềm năng, thế mạnh từng địa phương, ngành, vùng, đồng thời huy động hiệu quả sức mạnh tổng hợp của mỗi vùng, của cả nước…phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
 
Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tích cực đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; thực hiện các giải pháp bảo đảm an ninh mạng, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ.
 
Đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là hệ thống các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp từ Trung ương đến địa phương. Xây dựng Chính phủ, chính quyền các địa phương thật sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
 
Với những kết quả, thành tựu đã đạt được trong năm 2022 và từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, Chính phủ và chính quyền các địa phương sẽ hoàn thành trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó với quyết tâm năm 2023 nhất định phải đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022. 
 
Năm 2022, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ngãi đoàn kết, nỗ lực, chủ động, sáng tạo, triển khai quyết liệt, linh hoạt các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. 
 
Bức tranh tổng thể kinh tế của tỉnh có nhiều điểm sáng, thực hiện đạt và vượt 25/25 chỉ tiêu kinh tế-xã hội, trong đó có 14 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,08%, xếp thứ 4 so với 14 tỉnh vùng bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ và thứ 2 so với 5 tỉnh vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 129 nghìn tỷ đồng, đạt 100,6% kế hoạch, tăng 6,8% so với năm 2021.
 
Công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy đảng đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện, sâu sát trên các lĩnh vực. An sinh xã hội được bảo đảm; đời sống nhân dân được cải thiện. Quốc phòng an ninh được giữ vững. 
 
 
Tin, ảnh: N.ĐỨC

.