Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai nhiệm vụ năm 2023

02:01, 04/01/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 4/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và chỉ đạo Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Bộ KH&ĐT. Dự hội nghị ở điểm cầu Quảng Ngãi có Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
[links()]
Năm 2022, Bộ KH&ĐT đã chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng các kịch bản tăng trưởng, tranh thủ thời cơ phục hồi và tạo động lực mới cho phát triển kinh tế đất nước. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ước cả năm khoảng 3,15%. Tăng trưởng GDP ước cả năm đạt khoảng 8,02% (mục tiêu là 6 - 6,5%).
 
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự và chủ trì hội nghị.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự và chủ trì hội nghị. Ảnh: TTXVN
 
Bộ đã hoàn thành 565/565 nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, đã làm tốt công tác tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, triển khai các biện pháp nhằm tiếp tục thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao. Thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để tạo điều kiện thuận lợi, gia tăng niềm tin và khơi dậy tinh thần kinh doanh, sáng tạo và bản lĩnh của doanh nghiệp. Tiếp tục chủ trì, phối hợp vớ các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, cụ thể hóa các chính sách phát huy mô hình kinh tế mới…
 
Năm 2023, ngành kế hoạch và đầu tư tiếp tục khẳng định, nâng cao vị thế trong công tác tham mưu, tổng hợp. Bộ sẽ tập trung vào 16 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Trong đó, tiếp tục cụ thể hóa, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và các nghị quyết của Trung ương Đảng về đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế tư nhân, định hướng thu hút đầu tư nước ngoài, và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tổ chức thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư…
 
Quang cảnh hội nghị ở điểm cầu Quảng Ngãi.
Quang cảnh hội nghị ở điểm cầu Quảng Ngãi.
 
Chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên dương những nỗ lực của ngành kế hoạch và đầu tư để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Thời gian tới, Bộ KH&ĐT và các cơ quan, đơn vị trực thuộc cần thực hiện nhiệm vụ được giao một cách tích cực và chủ động; đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu để phát huy những thành tích đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế.
 
Là cơ quan tham mưu chiến lược, Bộ KH&ĐT cần nắm chắc tình hình thực tế để tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề ra các quyết sách thực hiện đạt các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2023, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, các chiến lược lớn của đất nước. Cần đẩy mạnh công tác truyền thông, nhất là có giải pháp thực hiện truyền thông chính sách một cách hiệu quả, thỏa đáng. Tham mưu thể chế hóa các đường lối, chủ trương của Đảng, tổ chức thực hiện hiệu quả trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của ngành. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ để thực hiện công cuộc chuyển đổi số, kinh tế xanh. Phân bổ nguồn lực nhà nước phù hợp, hiệu quả, tránh dàn trải…
 
Tin, ảnh: THANH PHƯƠNG

 


.