Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

20:31, 16/09/2022 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 16/9, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. 
 
Dự lễ bế giảng có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Hoàng Phúc Lâm.
 
Sau 5 ngày nghiên cứu, học tập, 164 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã hoàn thành nội dung, chương trình lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức. Học viên đã nghe các giáo sư, tiến sĩ, giảng viên của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng trao đổi, truyền đạt những vấn đề vừa lý luận, vừa thực tiễn đặt ra.
 
Phát biểu bế giảng lớp bồi dưỡng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Hoàng Phúc Lâm đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm và ý thức học tập của các học viên. Đồng chí Hoàng Phúc Lâm mong muốn, với những kiến thức được bồi dưỡng, cập nhật từ lớp học, kết hợp với nền tảng đã có từ quá trình nhiều năm học tập, công tác, các học viên sớm vận dụng vào thực tiễn để chuyển hóa lý luận thành hành động cách mạng. Qua đó, tạo ra nhiều thành quả trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, cơ quan, đơn vị.
 
Các đại biểu và học viên tham dự lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
Các đại biểu và học viên tham dự lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân chúc mừng các học viên đã hoàn thành lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức. Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh, tỉnh Quảng Ngãi đang trong cơ hội và điều kiện để có những bước phát triển tốt hơn, cao hơn. Trong bối cảnh hiện nay, để vượt qua những khó khăn trước mắt cũng như lâu dài thì phụ thuộc rất lớn vào chất lượng đội ngũ cán bộ. Vì vậy, việc đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức là một nhiệm vụ rất quan trọng để xây dựng đội ngũ cán bộ vừa có tâm, có tầm, vừa có tài để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của mình.  
 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân mong muốn, thông qua lớp học này, từ những kiến thức đã được lĩnh hội trong nội dung chương trình, mỗi học viên sẽ vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị, lĩnh vực công tác của mình một cách hiệu quả và thiết thực nhất, để tạo ra những thành quả tốt hơn và có những sản phẩm cụ thể hơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan đơn vị mình, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu bế giảng lớp học.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu bế giảng lớp học.
 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân cũng đề nghị các đồng chí lãnh đạo, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương, trên cơ sở mô hình, cách thức tổ chức lớp học này, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý. Qua đó, giúp các đồng chí cán bộ xác định rõ trách nhiệm của mình trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chung. 
 
Các học viên nhận Giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức.
Các học viên nhận Giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức.
 
Tại lễ bế giảng , Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân và Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Hoàng Phúc Lâm đã trao Giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các học viên.
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân trao Giấy  chứng nhận cho các học viên.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân trao Giấy chứng nhận cho các học viên.
 
Trong 5 ngày ( từ 12 - 16/9), các học viên đã nghiên cứu, học tập 10 chuyên đề gồm: "Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng", "Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh", "Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh, con người Việt Nam theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng", "Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa liêm chính, kiến tạo, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân".
 
"Đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế trên nền tảng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo", "Quá trình chuyển đổi số quốc gia và thực tiễn ở địa phương", "Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng ta về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”. “tự chuyển hóa”, "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", "Tầm nhìn, mục tiêu và định hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI và vận dụng vào thực tiễn phát triển địa phương", "Cục diện thế giới hiện nay và đường lối đối ngoại của Việt Nam".
Tin, ảnh: N.ĐỨC
 
.